Většina Slováků stále za Dubčekem

Autor: Roman Janouch <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: lavka.info, Vydáno dne: 27. 01. 2005

BRATISLAVA - Hlavní představitel reformních komunistů z roku 1968 Alexander Dubček se necelých 12 let po smrti zapsal do paměti Slováků jako klíčová a vážená osobnost národních dějin. Podle červnového průzkumu Odboru mediálního výzkumu Slovenského rozhlasu Dubčeka uznává spíš prostý lid a zahraničí než politici.

Dubčekův význam v dějinách Slovenska je podle 46% dotázaných mimořádně pozitivní. Kladné hodnocení přisoudilo někdejšímu symbolu pražského jara dalších 40% lidí. Pouze necelým šesti procentům lidí se Dubček nejevil tak významný, jak se uvádí, a pro 2,7% byl v podstatě bezvýznamným politikem, z něhož se účelově udělal symbol.

Podle většiny tazatelů si Dubčeka váží 89% řadových Slováků a téměř 70% řadových Čechů (proto se kdosi tolik bál Dubčekova českoslovenství do poslední chvíle, že musel havarovat...)?! Naopak slovenští a čeští politici cítí vůči někdejšímu šéfovi komunistické strany a po roce 1989 předsedovi Federálního shromáždění asi o třetinu menší úctu.

Odkaz muže, který symbolizoval krátké období socialismu s lidskou tváří, se prý v současnosti příliš nenaplňuje. Zhruba 37% občanů našlo stopy Dubčekových myšlenek v zahraniční politice, zato ve vnitřní politice pouze 21% a v oblasti morálky a mezilidských vztahů jen 18%. Nejméně se podle dotázaných uplatňují Dubčekovy zásady a ideály sociální spravedlnosti. Bohužel...

Průzkum, který se uskutečnil na konci června na objednávku Ústavu politických věd SAV, vycházel z názorů 2244 respondentů ze Slovenska.

Roman Janouch, 27. 1. 2005