Návrh Akčního programu ČSSD do voleb 2006

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 29. 01. 2005

Materiál předložený programové konferenci (2. mimořádné rozšířené zasedání ÚVV ČSSD) v Kongresovém centru, dne 29. 1. 2005. Další informace o zasedání výkonného výboru naleznete ZDE, ZDE a ZDE.

ČSSD zamýšlí zvýšit růst hospodářství, životní úrovně a zaměstnanosti:

ČSSD bude podporovat podnikání:

ČSSD hodlá snížit daně:

ČSSD chce investovat do vzdělání a do lidských zdrojů:

V rámci programu MPSV zahájí ČSSD moderní rekvalifikační programy (2005 - 2006) a bude realizovat podpůrné programy pro znevýhodněné skupiny (nařízením vlády, 2005-2006)

ČSSD podpoří

ČSSD bude zlepšovat výkon státní správy:

ČSSD chce podpořit rozvoj venkova:

ČSSD chce zlepšovat dopravu:

ČSSD zlepší vymahatelnost práva:

ČSSD hodlá snižovat kriminalitu:

ČSSD bude bojovat s korupcí:

ČSSD bude zvyšovat spravedlivost systému sociálního zabezpečení:

ČSSD zreformuje důchodový systém hledáním celospolečenského konsensu a zpracováním koncepce reformy do nového zákona (2006)

ČSSD bude zlepšovat kvalitu životního prostředí

ČSSD zaručí všeobecnou dostupnost zdravotní péče:

ČSSD zlepší dostupnost bydlení:

ČSSD bude bránit práva spotřebitelů:

ČSSD bude podporovat děti a rodinu:

ČSSD bude racionálně nakládat z penězi z EU:

ČSSD posílí postavení ČR jako rovnoprávného člena Evropské unie: