10. zasedání Celostátního výboru SDS

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 31. 01. 2005

V sobotu 29. ledna se konalo v Praze 10. zasedání CV SDS. Hlavním bodem jednání byla příprava 8. sjezdu strany, který byl svolán na 11. června tohoto roku. Sjezd se bude zabývat především otázkou důsledků ratifikace ústavní smlouvy pro ČR a EU a kampaní před referendem, spoluprací české a evropské levice a aktivizací strany před parlamentními volbami v roce 2006.

Plénum CV SDS se dále zabývalo aktuální situací české politické levice a diskutovalo jednotlivé kroky předsednictva, které by mohly vyústit v užší spolupráci v této části politického spektra. Důraz byl kladen na to, aby se jednotlivé kroky orientovaly na budoucnost a aby nebyly jen pragmatickým odrazem okamžitých potřeb jednotlivých politických subjektů. Toto téma bude součástí sjezdového jednání a bude souviset s akčním programem radikální levice pro střetnutí s neoliberálními a pragmatickými centristickými koncepcemi.

Celostátní výbor předběžně posuzoval poslední vývoj záležitostí smlouvy o evropské ústavě z pohledu českého i celoevropského a schválil harmonogram stranické diskuse SDS o jednotlivých aspektech ústavní smlouvy. Rozhodl, že své vlastní stanovisko k ní přijme na svém 12. zasedání 4. dubna 2005.

Zvláštní kapitolu jednání tvořila zpráva a diskuse k aktivitám Strany evropské levice. CV vzal s uspokojením na vědomí postupně narůstající součinnost mezi jednotlivými členskými stranami, neustále se zvyšující efektivitu práce Výkonného výboru. Za významné považuje CV probíhající proces sbližování stanovisek hlubším chápáním důvodů pro politické přístupy jednotlivých národních stran. Poslední zasedání VV schválilo jednomyslně pravidla individuálního členství v SEL a projednalo dopis KSČM adresovaný Straně evropské levice a v něm implicitně obsaženou skutečnost, že podzimní jednání Bertinotti - Grebeníček všechny překážky ke spolupráci fakticky neodstranilo. CV zvažuje, jak zahájit společenskou diskusi o stalinismu, která nebude mít antikomunistický charakter.

CV schválil svůj plán práce na 1. pololetí, vzal na vědomí termínovník schůzek předsednictva a projednal hospodářskou agendu.

Milan Neubert, 31. 1. 2005