Dopis předsedovi Ústavního soudu

Autor: Václav Klaus <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 02. 02. 2005

Text dopisu prezidenta republiky Václava Klause předsedovi Ústavního soudu České republiky Pavlu Rychetskému, kterým dnes prezident požádal Ústavní soud o stanovisko k možnosti ratifikovat smlouvu zakládající evropskou ústavu.

Vážený pane předsedo,

dne 29. října loňského roku byla v Římě za Českou republiku podepsána Smlouva o Ústavě pro Evropu. Tím byla tato mezinárodní smlouva v souladu s článkem 63 odst. 1 písm. b) Ústavy jménem České republiky sjednána, a současně tedy začal i proces její ratifikace.

Tuto tak zvanou Evropskou ústavu, která z hlediska naší ústavnosti jistě patří k mezinárodním smlouvám uvedeným v článku 10a Ústavy, považuji z hlediska dalšího vývoje české státnosti za vůbec nejvýznamnější mezinárodní smlouvu od vzniku samostatné České republiky.

To, že mnou prováděná ratifikace je podmíněna ústavně předepsaným souhlasem, mne vede k otázce, zda mnou eventuálně ratifikovaná mezinárodní smlouva bude v souladu s Ústavou České republiky. V tomto případě, který je svým dopadem zcela výjimečný, Vás proto žádám o vyjádření, zda podle názoru Ústavního soudu je možné ratifikaci provést, nebo zda jí mají předcházet změny platné Ústavy, které jednoznačně vyloučí vzájemný rozpor obou dokumentů.

S pozdravem

Václav Klaus

V Praze dne 2. února 2005