Konference Levicového klubu

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Zprávy z akcí, Vydáno dne: 17. 02. 2005

Dne 17.2.2005 se uskutečnila v Ostravě konference Levicového klubu Ostrava na téma „Perspektivy odborového hnutí v Evropě“. Konference se zúčastnili také zástupci orlovské organizace Strany demokratického socialismu, která je součástí orlovské volební strany Levý blok Orlová 2002 Milan Šeliga, Zdeněk Kuča, Vladimír Farana a zastupitelka za LB Jaroslava Kuzníková.

Konference byla spojena s besedou s českým historikem, žijícím od roku 1980 ve Francii Dr. Janem Tesařem, která byla převážně zaměřena na sociální problémy pracujících v Evropské unii. Konference se zúčastnili rovněž hosté z Německa a Slovenska.

Účastníci konference se věnovali zejména problematice ochrany práv zaměstnanců - pracujících a zejména dělníků v zemích, které se staly nově členy EU, tedy i v České republice. Byla diskutována otázka nejednotnosti odborového hnutí, nezávislosti odborů a zejména jejich představitelů. Hovořilo se o nutnosti jednotného postupu odborů a hlavně také o tom, že odbory v České republice mají před sebou moc práce, pokud mají plnit roli, kterou plní moderní odborové organizace podporující Mezinárodní dohodu pracujících.

Na konferenci vystoupil zástupce naší městské organizace SDS Vladimír Farana, který za svůj příspěvek věnovaný oklešťování práv pracujících a nutnosti spolupráce levicových stran, včetně výzvy ke spolupráci v rámci nově vzniklé celoevropské strany pod názvem Evropská levice, sklidil velký souhlasný potlesk. Hovořil také o konkrétních problémech Orlové s nezaměstnaností přesahující dlouhodobě 20%, jakož i o snahách města řešit tyto problémy.

Kromě jiných závěrů bylo konstatováno, že je nutné v našem regionu zahájit diskuzi levicových stran o řešení sociálních problémů pracujících lidí. Zástupci naši organizace se této práce budou aktivně účastnit.

Milan Šeliga
Za MO SDS