Tisková zpráva SDS 050218

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 18. 02. 2005

Předsednictvo Celostátního výboru SDS přijalo na svém zasedání 18. 2. 2005 stanovisko k aktuální politické situaci v České republice

Všechny síly proti modrým záplavovým dešťům

Předsednictvo Celostátního výboru Strany demokratického socialismu (SDS) se zabývalo aktuální politickou situací. Vyhodnotilo všechny dostupné informace včetně prohlášení poslaneckých klubů KSČM a ČSSD a dospělo k názoru, který je obsahem tohoto prohlášení.

SDS rozumí objektivně existujícím překážkám, které brání oboustranně užší spolupráci ČSSD a KSČM. Domníváme se však, že hlavní prioritou politických stran orientovaných na sociální přístup k řešení sebesložitějších politicko-hospodářských otázek musí být udržení sociální dimenze společenského života alespoň na minimu, které dnes představuje evropský model sociálního státu. Zájem pracujících i sociálně potřebných musí být v těchto kritických okamžicích nadřazen jakýmkoliv snahám o získání parciálních taktických výhod.

Česká republika je dnes po patnácti letech společenských proměn v situaci, kdy existuje reálná hrozba završení této transformace konečným řešením sociální otázky ze strany ODS. Modrá šance ODS je dobře ekonomicky a psychologicky propracovaná neoliberální koncepce, která ve své realizační fázi povede nezadržitelně k významnému okleštění sociálních práv občanů České republiky a k dalšímu snížení společenské soudržnosti. Nově vzniklá situace může znamenat dlouhodobě nevratné změny, které se promítnou do opuštění evropského modelu.

Aktuální promyšlené útoky, formálně vedené jak proti ČSSD, tak i KSČM, umožněné na obou stranách dlouhodobým neřešením zásadních vnitrostranických i společenských otázek a dnes dokonale zneužívané politickými oponenty, by měly vést obě strany k hlubší sebereflexi, která umožní oddálit neodvratně hrozící modré záplavové deště a připraví naopak podmínky pro to, aby mohly být jejich budoucí následky společensky co možná nejpřijatelnější.

SDS tímto vyzývá obě strany k levicové odpovědnosti a k přehodnocení jejich politických priorit, které se bezprostředně projevují při řešení konkrétních taktických kroků. I když zapomeneme na historické hříchy staršího či mladšího data, a jinak to teď nejde, ČSSD i KSČM způsobem své obrany před pravicí oslabují i druhou levicovou stranu. Česká republika je dnes přitom v situaci, že další oslabení kterékoliv činitele může mít vážné následky. Politické deklasování jedné ze stran nepovede k posílení druhé, ale může být předehrou k zahnání i té druhé do politické bezvýznamnosti, či dokonce k její likvidaci.

Dnešní ideologické rozpory i pocity křivdy musí stranou. Jde o víc - o obranu sociálních práv všech občanů a o další směřování české společnosti.

PCV SDS, 18. 2. 2005