Koleje

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Zprávy z akcí, Vydáno dne: 19. 02. 2005

V sobotu 19. února se uskutečnilo pod záštitou místopředsedy PSP ČR Vojtěcha Filipa první jednání Konference levicové jednoty (KOLEJE), které se zabývalo tématem "řešení zaměstnanosti v ČR a její ekonomické souvislosti". Cílem bylo posouzení úlohy centra, tj. Parlamentu a vlády ČR i samosprávných krajů, obcí a měst.

Konference se zúčastnili členové politických stran (KSČM, ČSSD, SDS), zástupci odborů, občanských sdružení a jednotlivci, které zajímá jak tato problematika, tak i možnosti spolupráce levicových sil obecně.

Účastníci konference iniciativu přivítali, shodli se na její užitečnosti a na nutnosti hledat společné řešení otázek, které levici spojují. Příští téma konference KOLEJE (květen 2005) se bude dotýkat přípravy na povolání, uplatnění absolventů v praxi a evropských souvislostí tohoto tématu.

Za Stranu demokratického socialismu se konference zúčastnil její předseda Milan Neubert.