Není důvod žádat o důvěru

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: Právo, Vydáno dne: 21. 02. 2005

Otázky a odpovědi pro premiéra a šéfa ČSSD Stanislava Grosse (vlastní zpráva Práva vzniklá z rozhovoru se S.G. a jeho odpovědí v pořadu ČT)

* Pokud by se měnila koaliční konstelace a vládlo se jen s unionisty, nepředstupoval byste před Sněmovnu se žádostí o důvěru vládě?

K tomu v tuto chvíli není žádný důvod.

* A co když vám na to prezident řekne, že vás pověřil sestavením vlády, která bude většinová a která se nebude opírat o komunisty? To znamená, že prezident může tu věc vnímat jako podraz Stanislava Grosse.

Podraz Stanislava Grosse by to byl v okamžiku, kdy bych se tvářil, že máme většinovou vládu, s níž jsem si odhlasoval důvěru ve Sněmovně, a poté jsem některého z koaličních partnerů vyštval z vlády. Ale nic takového, a to přece milióny lidí vidí, nenastalo. Ten, kdo v tuto chvíli vytváří napětí, není soc. dem. Pokud KDU-ČSL celý minulý týden ústy svého předsedy stupňuje požadavky, každý den mění svá vyjádření...

* Odmítáte tedy, že vy ohrožujete koaliční projekt, o kterém mluvil předseda lidovců Miroslav Kalousek? Podle něj je to vaše nedůvěryhodnost, která to ohrožuje.

Ano, tuto otázku jsem také položil soc. dem., protože od voličů soc. dem. mám ten hlavní politický mandát. Také jsem řekl, že teď několik dní, přestože na řádné dovolené v tom pravém smyslu nejsem, nebudu zasahovat do života soc. dem., aby se někdo necítil, že je pod mým tlakem ve svém rozhodování. Pokud soc. dem. nebude mít ten názor, který prezentuje kolega Kalousek, tak si myslím, že je logické, jaké to bude mít následky. To, že KDU-ČSL, respektive předseda Kalousek k těmto věcem přistupuje programově, je zřejmé z jedné věci. U kolegy Kalouska jde spíše o hledání záminky. Je to jen několik dní, co hovořil úplně o jiném tématu, který by měl vést k vládní roztržce. Hovořil o financování soc. dem.

* Nemáte obavy, že když navrhnete odvolání lidoveckých ministrů, že to budete vy, kdo vyhnal lidovce z vlády a umožnil jim, aby se rehabilitovali v opozici?

Proč by to tak mělo být vnímáno? Přece každý, kdo trochu sleduje politiku, ví, že KDU-ČSL, respektive kolega Kalousek čekal na dobu, až budu mimo republiku. Poté vystoupí se zásadními politickými stanovisky, která destabilizovala politickou situaci.

Poté dá nějaká tři stanoviska, která by měla být naplněna, aby KDUČSL mohla zůstat ve vládě. Ta tři stanoviska se zrealizovala a poté se najednou dozvíme, že je to stejně málo.

* To, že byste neměl být v čele vlády si vedle Kalouska myslí předseda ODS Mirek Topolánek i předseda KSČM Miroslav Grebeníček.

Je to také ústavní problém, protože odchod předsedy vlády automaticky znamená demisi celé vlády. To je první věc a druhá věc je také otázka důvodů. Většina lidí se ve svých stanoviscích i podle průzkumů orientovala podle informací z médií, která v řadě případů informovala nepravdivě.

* Dovedete si představit, že by mohla fungovat nějaká menšinová vláda, která by se neopírala o podporu KSČM?

Teď položím jednu možná trochu drzou otázku, promiňte mi to kolegové v Poslanecké sněmovně. K čemu v tento okamžik vláda potřebuje Poslaneckou sněmovnu, pokud sama nepřijde se žádostí o vyslovení důvěry?

* Pohrozil jste, že požádáte prezidenta republiky, aby odvolal lidovecké ministry. Znamená to, že byste stál o koaliční vládu jen s Unií svobody?

Ničím jsem nepohrozil, jen konstatuji, co je logické. Je-li nějaký kolektiv - a vláda by měla být týmem -, a několik jeho členů má názor, že by měl šéf týmu odejít, tak buď šéf týmu odejde, anebo odejde ten, kdo požadavek vznesl. Je to úplně normální záležitost a nemůže to být jinak. Ve světě nemůže existovat vláda, ve které by někteří členové žádali demisi premiéra a tvářili bychom se, že vše je normální. Jasně jsem řekl, že pokud ČSSD nezmění své stanovisko, které bylo jednomyslně přijato jak předsednictvem, tak i poslaneckým a senátorským klubem, necítím právo v rozporu s tímto stanoviskem rezignovat. Abych nezasahoval do vnitřních poměrů v soc. dem., řekl jsem, že nyní několik dní ČSSD povede Zdeněk Škromach. Pokud by někdy do středy soc. dem. změnila své stanovisko, tak já samozřejmě v klidu odejdu a nebudu se držet své židle jako klíště. Pokud to tak nebude a zároveň nezmění stanovisko KDUČSL, považuji za normální, co jsem řekl, tedy že její členové z vlády odejdou.

* Například ministr dopravy a lidovecký místopředseda Milan Šimonovský ve čtvrtek řekl, že podle něj je vláda schopná fungovat do konce volebního období a že vy, tedy osoba premiéra, je věcí ČSSD. Podobně i ministr zahraničí a místopředseda lidovců Cyril Svoboda. Co podle vás u nich způsobilo ten zvrat?

Myslím si, že postoj předsedy Kalouska není úplně postojem všech funkcionářů KDU-ČSL. Nicméně takto to prezentováno bylo a ta reakce nemůže být jiná. Pokud někdo měl pocit, že se necháme tlačit do kouta a necháme se okopávat, tak rozhodně ať nikdo s takovou soc. dem. nepočítá. Ani KDU-ČSL.

* Dochází tedy na Škromachova slova o menšinové vládě a hledání podpory pro zákony napříč politickým spektrem ve Sněmovně?

Ono se přece nic dramatického neděje. Budeme muset o těchto věcech jednat. V krajním případě, který je ale dost pravděpodobný, podají tři lidovečtí členové vlády demisi. Pokud ji nepodají, dám návrh prezidentovi republiky na jejich odvolání. Poté, co je prezident odvolá, budou jmenováni tři noví ministři této vlády.

Vláda bude fungovat dál. Není to přitom žádný ústavní důvod, proč bych měl ve Sněmovně žádat o vyslovení důvěry. Pokud zde někdo podá návrh na vyslovení nedůvěry, je to samozřejmě něco jiného. Takový návrh bude muset získat 101 aktivních hlasů a nemyslím si, že 101 hlasů získá. A vláda během svého fungování bude hledat podporu věcně napříč politickým spektrem. Zákony a další věci, které předkládáme, by se měly posuzovat věcně a ne stranickopoliticky.

* Podporu byste tedy hledal i u komunistů?

Když říkám napříč, samozřejmě to znamená napříč politickým spektrem.

* Kalousek tvrdí, že nejde ani o osobní spor, ani spor politických stran, ale o to, že vaše vysvětlení majetkových kauz není věrohodné pro veřejnost. Požadavek demise staví jako výzvu k vašemu osobnímu řešení objektivního problému.

Kolega Kalousek na jednání před všemi řekl, že ho "kauza mého bytu" nezajímá a že ho znepokojují věci kolem podnikání mé manželky. Tam jsme však jasně řekli, že ta věc je ukončena. Mimochodem KDU-ČSL chtěla před několika dny stejné řešení. Druhý problém měla KDU-ČSL se záležitostí našeho sporu s panem doktorem Altnerem, což se týká financování soc. dem.

Oba tyto argumenty jsou evidentně pouze zástupným problémem a jde tady o jiný cíl. Celá záležitost kolem mě se nyní začíná dostávat do trochu jiného světla.

* Byla podle vás porušena koaliční smlouva?

Zcela určitě porušena byla, minimálně v tom, že v celém koaličním dokumentu je jedno jediné jméno a s ním spojená funkce. Jinak žádná jména v koaličních dokumentech nejsou.

* Bude se konat nějaké smírčí jednání vládní koalice?

Jsme určitě připraveni na všechna možná i nemožná jednání, protože na ta nemožná si v poslední době také zvykáme. Pokud jde o smírčí řízení, předpokládám, že budeme mít ve středu jednání všech tří koaličních stran. Tam bude zapotřebí vyjasnit, jaká jsou stanoviska.

* Pane premiére, ta stanoviska jsou zřejmá. Lidovci je měnit nebudou, vaše ČSSD také nechce. Jedině, že byste odstoupil. Je to varianta, se kterou třeba půjdete na Hrad?

Rozhodně to není varianta, se kterou půjdu na Hrad. V sobotu jsem telefonoval panu prezidentovi, že by bylo dobré, abychom se setkali v co nejkratší době. Je to hlava státu, měl by mít autentické informace o tom, co se děje. Budeme se bavit i o variantách řešení.

* Jste připraven na variantu menšinové vlády, nebo je podle vás reálné to, co naznačil Pavel Němec - smírčí jednání, které vládní krizi ukončí?

Myslím si, že smírčí jednání možné je. Ale je nemožné, aby v koalici setrvávala strana, pokud je to skutečně její stanovisko, že vláda, respektive její předseda je natolik nedůvěryhodný, že je takto veřejně vyzýván k tomu, aby odstoupil.

* Za prezidentem tedy jdete i s tím, že ve středu navrhnete prezidentovi odvolání lidoveckých ministrů?

Nechci říkat, že ve středu, čtvrtek či pátek. To si myslím, že podstatné není. Podstatné je, aby se vytvořil alespoň určitý prostor k tomu, aby bylo možné situaci zklidnit. Rozhodně máme zájem na tom, aby se zklidňovala. Ale ne způsobem, že bude soc. dem. tancovat podle lidoveckého diktátu. To ani náhodou.

(Prvních šest i posledních pět otázek položil premiéru Grossovi ve svém nedělním poledním pořadu na ČT Václav Moravec. Na zbývající otázky premiér odpověděl Právu o den dříve, v sobotu v poledne, tedy krátce poté, co od šéfa lidovců Miroslava Kalouska vyslechl výzvu, aby podal demisi. Pozn. red.)

Právo, 21. 2. 2005