Otázky pro komunistobijce

Autor: Ondřej Slačálek <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Mladá levice, Vydáno dne: 04. 03. 2005

Objevují se návrhy zakázat komunistickou stranu nebo i šíření komunistických myšlenek. Zákaz názorů je vážná věc. Doufám, že ti, kdo ho navrhují, to mají dobře promyšlené. Jistě tedy pro ně nebude problém odpovědět mi na otázky, které jejich snažení vyvolává.

První z nich je, zda stoupenci zákazu vůbec vědí, co zakázat, zda znají komunistické myšlení. Pochybnostem nahrává fakt, že se nejčastěji nemluví o myšlenkách, ale o „zločinech komunismu“ (ačkoli jde právě o zákaz myšlenek, zločiny jsou zakázány nejen komunistům, ale všem). Uvozovky nepoužívám proto, že bych chtěl zpochybňovat závažnost oněch zločinů, ale proto, že ve skutečnosti jde o zločiny leninismu, stalinismu a jejich variant.

Nezdá se vám, že zakazovat na tomto základě komunismus je asi stejné jako zakazovat na základě zločinů nacismu všechny podoby politického nacionalismu - včetně té, kterou představovali obrozenci, nebo té, již ztělesňuje dnešní prezident této země? Krvavou minulost nemají za sebou jen totalitarismy dvacátého století. Budou snad antikomunisté navrhovat zákaz katolické církve, jejíž stoupenci v minulosti povraždili miliony lidí?

I demokracie se prosazovala krveprolitími americké a francouzské revoluce a mnozí její vůdci měli na rukou krev. Zakážeme ji? Znají čeští antikomunisté nemarxistické proudy komunismu (např.. anarchokomunismus), které měly se „zločiny komunismu“ i s ideologií „diktatury proletariátu“ společné jen to, že je kritizovaly? Vědí, že za tuto kritiku jejich stoupenci často platili svými životy? Jejich myšlenky stalinisté pochopitelně zakazovali - zakáží je i dnešní antikomunisté?

Uvědomují si bojovníci proti komunismu, že jeho prvky (včetně zjevné diskriminace majetných: snáze projde velbloud uchem jehly než boháč do království nebeského) lze nalézt i v křesťanství? Zakážete, křesťanští antikomunisté, Nový zákon? A znají antikomunisté alespoň skutečné názory Karla Marxe? Vědí, že se staly inspirací pro disidenty i západní intelektuály? Co vše bude postaveno mimo zákon jako „propagace komunismu“? Spisy Záviše Kalandry, popraveného v procesu s Miladou Horákovou? Texty Egona Bondyho a Petra Uhla?

Značná část soudobé západní akademické produkce, která vychází z marxismu? Komunistické přesvědčení prodchlo dílo celé řady českých umělců. Dokážete se vcítit do učitele literatury, který nebude smět učit Neumanna, Nezvala, Seiferta, Vančuru a mnohé další? Ctím nechuť všech, kterým utlačovatelský režim před rokem 1989 nevratně zkazil část jejich života. Chtějí-li však zakazovat komunistické myšlenky, pak jen pokračují v logice stalinského a normalizačního režimu.

Nemělo by se s jeho dědictvím skoncovat zcela jinak? Neměli by jeho důslední odpůrci například protestovat proti posuzování lidí podle skutků jejich rodičů, jak se to dělo v případě Grebeníčka?

Neměli by kritizovat dnešní servilitu vůči USA, která až příliš připomíná servilitu vůči Sovětskému svazu? Neměla by jim vadit heroizace vrahů jen proto, že se hlásili k té správné straně, jako v případě bratří Mašínů? A především neměli by odmítat snahy o kriminalizaci jakýchkoli názorů?

Autor je redaktorem anarchistického časopisu A-kontra