Otevřený dopis mladým komunistům ze ZO 0551 Praha 5

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 11. 03. 2005

Přečetl jsem si Vaši reakci „Zůstaneme komunisty!“ na nejnovější fázi antikomunistické kampaně spojené s peticí „Zrušme komunisty“. Považuji za správné připomenout stanovisko Strany demokratického socialismu k antikomunismu a současně se s údivem pozastavit nad Vaším textem.

SDS je přesvědčena, že oficiálně uplatňovaný antikomunismus v České republice brání důslednému prosazení zásady rovnosti všech občanů před zákonem a porušuje důstojnost občana i princip univerzálního občanství, jenž je pilířem svobodné společnosti.

SDS považuje komunistické názory, i když je sama zcela nesdílí, za součást politického dialogu a za možný podnět ke společenské diskusi. Je proti silám opojeným mocí, které si bláhově myslí, že kriminalizací je možné zacpat levici ústa.

Osobně pak s Vámi souhlasím s tím, že v současné kampani nejde v první řadě o slovo „komunistický“, ale o obavu z narůstající společenské podpory ve prospěch KSČM, kterou nejsou schopny ostatní politické strany zastavit demokratickými prostředky.

Současně Vám však musím povědět, že ani Vaše reakce není podle mne prosta demagogických prvků a zjednodušující jednostrannosti. Místo abyste se s peticí vyrovnali věcně, abyste vyvrátili tvrzení petice o vztahu KSČM k třídnímu boji, k diktatuře proletariátu a k omezení vlastnických práv občanů, vytvořili jste rovněž ideologický pamflet.

Především není logicky přijatelné, abyste se k minulosti stavěli jednou tak, že se Vás netýká, a podruhé tak, že na ni navazujete. Je přece nepřípustné tvrdit na straně jedné, že KSČM nezaznamenala žádnou mediální aféru, a na straně druhé se odvolávat na předchozí generace a na jejich boj za sociálně spravedlivější společnost.

Mohu podpořil Vaši tezi, že v minulosti obrovské množství lidí vykonalo spoustu společensky užitečné práce i umíralo ve jménu čistých komunistických myšlenek, považuji ale za mírně řečeno nevkusné nezmínit se při této příležitosti o tom, že se ve jménu těch samých myšlenek v minulosti odehrávaly strašlivé věci a že rovněž obrovské množství lidí umíralo právě kvůli jejich zneužití, a to včetně komunistů samých.

Když zmiňujete nárůst voličů pro KSČM za poslední roky, měli byste se zamyslet také nad tím, kolik členů bývalé KSČ oněm čistým komunistickým myšlenkám věřilo opravdově, když jejich počet klesl za jediný rok 89/90 na třetinu, a kolik z těch dnešních voličů asi opravdově věří myšlenkám současné KSČM.

Hrubě nesouhlasím s vylučováním kohokoliv z demokratické soutěže politických stran, jak to navrhují autoři petice, ale za ránu „zmrzlou opratí přes ústa“ musím považovat Vaši větu „jednou provždy je třeba s demagogickými slátaninami skoncovat“. Jak to chcete proboha udělat?

V jedné věci mají autoři petice plně pravdu. Český národ se dosud nevyrovnal se svou komunistickou minulostí. Paradoxně to dokládá petice sama, ale i Vaše reakce na ni. Zamyslete se prosím nad tím, v čím zájmu je, aby toto vyrovnání proběhlo co nejdříve, a kdo by tedy měl činit kroky tímto směrem jako první.

Milan Neubert, předseda SDS, 11. března 2005