Stručná informace o jednání VV SEL

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 13. 03. 2005

o jednání Výkonného výboru Strany evropské levice
ve dnech 12.-13. 3. 2005 v Bruselu

Účastníci: členové VV z členských stran kromě SAP, MP a RCSM, dále zástupci pozorovatelských stran: AKEL, KSČM, LB (Portugalsko), KSS a hosté z FKS, PDS, RCI, a KS Belgie. Za SDS se zúčastnili M. Hornychová a J. Hudeček.

Hlavní body programu:

  1. Stanovisko ke „Smlouvě o evropské ústavě“, situace v jednotlivých státech, výsledky referenda ve Španělsku, situace ve Francii
  2. Příprava na demonstrace v rámci Evropského dne sociální aktivity/Světového dne akcí proti válce (demo 19. 3. v Bruselu)
  3. Informace pracovních skupin
  1. Organizace práce kanceláře EL v Bruselu, přijetí pracovníků
  2. Příprava 1. sjezdu EL
    Vzhledem k oznámení španělských stran, že nedosáhly shody o uspořádání sjezdu, bude nutno na jiném místě - nabídka KPÖ a SYNASPISMOS, bude rozhodnuto do 5. 5.
  3. Práce s veřejností a publicita - včetně besedy se zástupci tiskových orgánů stran resp. nezávislých levicových tiskovin
  4. Politické rezoluce a tiskové výstupy

V rámci jednání bylo navštíveno Museum protifašistického odporu a položeny květy u památníku židovských obětí války v Belgii, poté následovala beseda s účastníky belgického hnutí odporu.