Výzva Výkonného výboru Evropské levice k následkům katastrofy v jižní Asii

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Zdroj: SEL, Vydáno dne: 14. 03. 2005

Pokračujeme ve zveřejňování dokumentů přijatých Výkonným výborem Strany evropské levice. V tomto článku se seznámíte s reakcí SEL na ničivé prosincové tsunami v jižní Asii.

Výkonný výbor Strany evropské levice na své schůzi v Berlíně 8. a 9. ledna 2005 přijal s hlubokým soucitem a ve vší vážnosti naléhavou výzvu k evropskému veřejnému mínění, k vládám 25 členských států a vedoucím politikům EU: dynamika solidarity s lidem jižní Asie, tak tragicky postiženým 26. prosince tsunami, musí být stále rozvíjena. Požadavky na humanitární pomoc v nevídaném rozsahu zůstávají absolutní nutností. Obrovský úkol rekonstrukce si vyžádá miliardy euro.

Evropa a Evropané musí ukázat svou vůli být hodni hodnot, které chrání tím, že spolu s OSN přispějí k znovuzrození normálního života ve dnes tak zničených oblastech.

Rekonstrukce v jižní Asii je společným zájmem lidí všech světadílů. Tento impuls solidarity by měl být hnací silou trvalého sociálního a politického sbližování tváří tvář velkým otázkám současného světa, obzvláště těm, které se týkají základních práv a legitimních požadavků lidí, ekonomiky, životního prostředí a samozřejmě bezpečnosti a ochrany před nebezpečím. Proto považuje EL za prioritu vytvoření evropské jednotky civilní ochrany. V rámci OSN by měla zajistit účinnou odpověď Evropy díky centralizaci, koordinaci a mobilizaci k mezinárodním humanitárním operacím. V tomto duchu se stala nutností instalace varovného seismického systému v Indickém oceánu.

Tato strašná katastrofa v jižní Asii musí vést vlády, zainteresované organizace a zejména mezinárodní finanční instituce k tomu, aby přijaly neprodleně opatření, konkrétní závazky a významné reformy pro budoucnost. Velmi rychlé prominutí dluhů postiženým zemím je absolutně nutné, dlouhodobě je nutné poskytnutí půjček s velmi nízkými úroky na rekonstrukci; rychle by měla být zavedena světová daň na spekulativní měnové a kapitálové převody; předmětem kolektivního rozhodnutí musí být urychlení účinného prosazování cílů „Záměrů tisíciletí (Millenary Objectives)“ pro rozvoj a odstranění bídy (jednomyslně přijatých OSN v r. 2000), vč. nárůstu veřejné rozvojové pomoci nejméně na dávno dohodnutých 0,7% z HDP každé ze zúčastněných zemí. Nepoužívané rybářské čluny z EU by měly být poslány do jižní Asie, kde je jich vážný nedostatek po rozsáhlých ztrátách rybářského vybavení.

Strana evropské levice podporuje výzvu OSN k dodržování přijatých závazků. Solidaritu států a národů musí doprovázet nejvyšší bdělost, aby bylo skutečně pomoženo lidem v jižní Asii a Africe, kteří byli tak těžce postiženi. Budeme pečlivě sledovat všechny kroky při naplňování příslibů humanitární pomoci, a posilovat veřejnou kontrolu v této oblasti.

Berlín, 9. ledna 2005