Co nazýváme mírem, je jen o trochu lepší než kapitulace před převratem korporací

Autor: Arundati Roy <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: KMH Info, Vydáno dne: 17. 03. 2005

Válka proti Iráku je znamením, že svět ztratil vůli bojovat za opravdovou spravedlnost, píše Arundati Royová.

Někdy je ve starých klišé obsažena pravda. Bez spravedlnosti nemůže být opravdový mír a pokoj. A bez odporu nebude žádná spravedlnost. Dnes to, na co se útočí, není pouze spravedlnost, ale sama idea spravedlnosti.

Násilí vůči zranitelným, slabým sekcím společnosti je tak naprosté, tak kruté a tak chytré, že pouhá jeho nestoudnost rozleptává naši definici spravedlnosti. Nutí nás k tomu, abychom sklopili zrak a abychom umenšili a zredukovali svá očekávání. Dokonce i mezi těmi, kdo to míní dobře, je velkolepý koncept spravedlnosti postupně nahrazován omezenou, daleko slabší řečí o "lidských právech".

Toto je alarmující posun. Rozdíl je v tom, že pojmy rovnosti, rovnocennosti, jsou rozmělňovány a přestávají být na stejné úrovni. Je to proces opotřebování. Skoro nevědomky začínáme myslet o spravedlnosti pro bohaté a o lidských právech pro chudé. Spravedlnost pro svět korporací, lidská práva pro jejich oběti. Spravedlnost pro Američany, lidská práva pro Afgánce a Iráčany. Spravedlnost pro indické horní kasty, lidská práva pro Dality a Adivasis (jestli vůbec). Spravedlnost pro bílé Australany a lidská práva pro domorodce a přistěhovalce (většinou ani to ne).

Je stále více jasné, že porušování lidských práv je inherentní a nutnou součástí procesu realizace utlačovatelské a nespravedlivé politické a ekonomické struktury ve světě. Stále více se porušování lidských práv vykresluje jako politováníhodný, skoro náhodný, vedlejší produkt jinak přijatelného politického a ekonomického systému. Jako by to byl malý problém, který lze vyřídit trochou zvláštní pozornosti nějaké nevládní organizace.

Z toho důvodu se v oblastech horkého konfliktu - například v Kašmíru a Iráku - pohlíží na lidskoprávní profesionály s jistou mírou podezíravosti. Mnoho hnutí odporu v chudých zemích, která bojují proti obrovské nespravedlnosti a vyslovují pochybnosti nad základními principy toho, co tvoří "osvobození" a "rozvoj", pohlíží na lidskoprávní nevládní organisace jako na misionáře moderních dnů, kteří přicházejí, aby obrousili nehezké ostří imperialismu - aby oslabili politický hněv a udrželi status quo.

Je to jen pár týdnů, co Australie znovuzvolila Johna Howarda, který, mimo jiné, přivedl národ k účasti na nezákonné invazi a okupaci Iráku.

Tato invaze určitě vejde do dějin jako jedna z nejpodlejších válek. Byla to válka, ve které se banda bohatých zemí vyzbrojených takovým množstvím jaderných zbraní, že by několikrát zničily celý svět, vrhla na chudou zemi a falešně ji nařkla z držení jaderných zbraní; zneužila Spojené národy k tomu, aby ji donutila odzbrojit, pak do ní vtrhla, okupovala ji a nyní ji rozprodává.

Mluvím o Iráku ne proto, že o něm mluví každý, ale proto, že to je signál budoucích událostí. Irák značí začátek nového cyklu. Nabízí nám příležitost sledovat u díla korporačně-vojenskou kliku, která se stala známou jako "imperium". V novém Iráku už bez rukaviček.

Jak se zostřuje bitva o vládu nad světovými zdroji, vrací se na scénu skrze formální vojenskou agresi ekonomický kolonialismus. Irák je logickým vyvrcholením procesu korporační globalizace, ve které se pevně spojují neokolonialismus a neoliberalismus. Kdybychom v sobě nalezli odvahu nahlédnout za oponu krve, zahlédli bychom nelítostné transakce, které se v zákulisí odehrávají.

Napadený a okupovaný Irák byl donucen zaplatit 200 milionů USD v "náhradách" za ušlý zisk korporacím jako jsou Halliburton, Shell, Mobil, Nestle, Pepsi, Kentucky Fried Chicken and Toys R Us. A to kromě jeho hlavního dluhu ve výši USD 125 miliard, který ho nutí, aby se obrátil na MMF, který již jako anděl smrti vyčkává v záloze se svým programem strukturálního přizpůsobení. (Ačkoli se nezdá, že by v Iráku ještě zbývalo mnoho struktur, které je třeba přizpůsobit.)

Tak co znamená mír v tomto surovém a krutém, zkorporatizovaném, militarizovaném světě? Co znamená mír pro lidi v okupovaném Iráku, Palestině, Kašmíru, Tibetu a Čečně? Nebo v Australii pro australské domorodce? Nebo pro Dality a Adivasis z Indie? Co znamená mír pro nemuslimy v islámských zemích nebo pro ženy v Iránu, Saudské Arabii a Afghanistánu? Co to znamená pro miliony těch, kdo jsou vyháněni ze své půdy stavbami přehrad a rozvojovými projekty? Co znamená mír pro chudé, kteří jsou čile okrádáni o své zdroje? Pro ně je mír válkou.

Víme velmi dobře, kdo v době imperia profituje z války. Ale musíme se také čestně ptát sami sebe, kdo v době imperia profituje z míru. Podněcování války je zločinné. Ale hovořit o míru, aniž by se hovořilo o spravedlnosti, by se snadno mohlo stát podporou kapitulace. A hovořit o spravedlnosti, aniž by se ukázala pravá tvář těch institucí a systémů, které páchají nespravedlnost, je více než pokrytecké.

Je snadné dávat vinu chudým za to, že jsou chudí. Je snadné věřit, že svět je vtažen do vzestupné spirály terorismu a války. To je to, co Georgi Bushovi dovoluje říkat: 'Jste buď s námi nebo s teroristy'. Ale to je falešná, nesprávná volba. Terorismus je pouze privatizací války. Teroristé jsou kšeftaři s válkou na svobodném trhu. Věří, že legitimní použití násilí není výsadním právem pouze státu.

Je lživé dělat morální rozdíl mezi nevýslovnou brutalitou terorismu a bezohlednými jatkami války a okupace. Oba druhy násilí jsou nepřijatelné. Nemůžeme jedno podporovat a druhé odsuzovat.


(Redigovaný výňatek z přednášky Arundati Royové, nositelky Mírové ceny Sydney z roku 2004, proslovené v Seymour Centre 3. listopadu 2004, publikovaný v Sydney Morning Herald (Australia) 4. 11. 2004).

Arundati Royová, indická spisovatelka a filmová scénáristka. Nositelka ceny za literaturu - Booker Prize - za knihu "Bůh maličkostí". Je aktivistkou antiglobalizačního, ekologického a mírového hnutí. Stala se světově známou zejména svou aktivní účastí v hnutí Narmada Bachao Andolan proti stavbě megalomanické přehrady, která měla znamenat vyhnání statisíců rodin z jejich půdy a zničení životního prostředí celé velké oblasti.

Text publikován organisací '50 Years Is Enough: U.S. Network for Global Economic Justice' (http://www.50years.org) na e-mailovém listu <stop-wb-imf>. Překlad do češtiny - mp.

Převzato z Info 3/2005 Křesťanského mírového hnutí