Po presidentských volbách v Palestině je třeba vyuľít ąancí pro mír

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Zdroj: SEL 9. 1. 2005, Vydáno dne: 19. 03. 2005

Pokračujeme ve zveřejňování dokumentů přijatých Výkonným výborem Strany evropské levice. V tomto článku se seznámíte s výzvou SEL k podpoře míru a demokracie na Blízké východě.

Dnes probíhající presidentské volby v Palestině jsou nepochybně důležitým příspěvkem k oživení mírového procesu na Blízkém východě. Mohly by vytvořit novou atmosféru v oblasti a poskytnout naději k realizaci „cestovní mapy“. My, Evropská levice, chceme podle svých sil učinit vše, abychom usnadnili mírové řešení jednoho z nejdéle trvajících světových konfliktů. Věříme, že je třeba využít Ženevské iniciativy a v ní navržených řešení.

EU by mělo přijmout větší díl odpovědnosti za dosažení míru v oblasti, který by byl založen na rovném přístupu a spravedlnosti pro Palestince a Izraelce. Tuto úlohu může splnit EU jen tehdy, začne-li prosazovat aktivnější a koordinovanou blízkovýchodní politiku nezávislou na USA.

Těmito volbami Palestinci významně přispěli k ústavním a demokratickým reformám v palestinském sektoru, požadovaným čtyřmi signatáři cestovní mapy. Mahmúd Abbás vyzval Palestince ke složení zbraní, podal tím, podobně jako před ním president Arafat, ruku k míru Izraeli.

My, Strana evropské levice, vyjadřujeme svou solidaritu s palestinským lidem a s těmi představiteli izraelské občanské společnosti, kteří usilují o spravedlivé, demokratické a mírové řešení pro oba národy. Podobně jako mírové síly v Izraeli vyzývá i evropská levice izraelskou vládu, aby reagovala na mírové snahy Palestinců opatřeními k posílení vzájemné důvěry. Měla by přijmout palestinské požadavky na propuštění vězněných Palestinců a na navrácení neprávem konfiskovaných palestinských fondů.

Izrael musí přijmout založení suverénního, demokratického a životaschopného palestinského státu na Západním břehu a v pásmu Gazy, oblastech, okupovaných Izraelem od r. 1967, s východním Jeruzalémem jako hlavním městem. Musí skončit pokusy okupovat palestinskou půdu. Izraelská vláda musí podniknout potřebné kroky k tomu, aby přislíbené stažení z pásma Gazy bylo nezvratné, a musí začít se stahováním ze Západního břehu. Musí sledovat jasný směr k opuštění všech osad vně jeruzalémského bloku a zastavit výstavbu všech dalších osad na Západním břehu, jak to doporučila ženevská mírová iniciativa.

Zajistit mír a demokracii v oblasti, to znamená především pomoci v překonání problémů sociálního a ekonomického vývoje Palestiny a ekonomických problémů Izraele, problémů, které byly v obou případech způsobeny nebo prohloubeny válečnou situací. Celému Blízkému východu by měla být dána nová sociální a ekonomická perspektiva. Strana evropské levice očekává v tomto směru mnohem aktivnější účast EU v ekonomické a sociální rekonstrukci oblasti. Taková iniciativa EU by mohla být přijata jako obnovení Barcelonského procesu, přizpůsobeného reálným potřebám dneška. Bez míru na Blízkém východě nemůže být míru ani pro zbytek světa.

VV SEL, Berlín, 9. ledna 2005