Prohlášení SDS k referendu ve Francii

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 09. 04. 2005

Proces přijímání „Smlouvy o ústavě pro Evropu“ vstupuje v tomto měsíci referendem ve Francii do rozhodující fáze. SDS je přesvědčena, že případné NE v tomto hlasování by otevřelo možnosti pro věcnou diskusi o obsahu zmíněné smlouvy v rámci celé EU.

Takovou diskusi považujeme za velmi potřebnou a konstatujeme, že k ní dosud nedošlo ani u nás, ani ve většině ostatních zemí EU. Z tohoto pohledu považujeme za pozitivní kroky prezidenta ČR, jakkoliv jsou jeho důvody pro odmítání „Smouvy“ odlišné od našich.

Celostátní výbor SDS, Praha, 9. 4. 2005