Vystoupení na zasedání ÚVV ČSSD

Autor: Radko Martínek <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 23. 04. 2005

Přepis zvukového záznamu vystoupení kandidáta na ministra Radko Martínka na rozšířeném zasedání ÚVV ČSSD 23. 4. 2005

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

sociální demokracie se nachází v nejsložitější situaci své obnovené existence. Jsme s prominutím unavení jak starý vlk, krvácíme z nesčetných šrámů a naše další existence je ohrožena. Netajím se tím, že řešení, o jehož přijetí budeme dnes rozhodovat, není žádnou výhrou. Kdyby totiž bylo naším skutečným cílem, mohli jsme je přijmout již před třemi měsíci, stálo by nás to méně šrámů, neztratili bychom tolik potřebného času na práci.

Já sám jsem preferoval jako východisko z krize menšinovou vládu. Nemožnost její existence jsme si způsobili sami - svou nejednotností a ideologickými předsudky. Definitivní ranou pro tuto možnost pak bylo známé noční vyjednávání a jeho výsledek.

Příčinu žalostného výsledku koaličního projektu hledejme také sami u sebe. Koaliční vláda měla být prostředkem pro prosazování cílů volebního programu sociální demokracie. Měla být - svého druhu - menšinovou vládou. Místo toho se postupně stala cílem veškeré činnosti. Omezili jsme si schopnost manévrovat, a tím jsme oslabili sami sebe. Této skutečnosti pak naši protivníci obratně využili.

Nemá-li navrhovaná vláda skončit stejně, měli bysme se z této skutečnosti a zkušenosti poučit, a zamezit pokračování této praxe. Pro každou politickou stranu je nejlepší, aby byla pojímána jako úspěšná. Horší je, pokud je její činnost vnímána rozporuplně. Nejhorší však je, pokud je vnímána jak směšná a neschopná. Velmi se obávám, že se v současné době velmi silně blížíme právě k té třetí variantě.

Zvrátit tento stav je možné pouze prací a konkrétními výsledky. Proto je podle mého názoru nutné podpořit navrhované řešení (návrat ke koaliční vládě bez Grosse s podporou 101 mandátů v parlamentu - pozn. redakce). Tento fakt a dosavadní práce ... ministra Paroubka (??) na ministerstvu byly také důvodem, proč jsem přijal nabídku zúčastnit se této vlády.

Přepis podle zvukového záznamu zveřejněného na Britských listech.