V Brně proběhne slet nacistů. Je vlajka České republiky žido-zednářsko-bolševickým symbolem?

Autor: Ondřej Slačálek <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: ČSAF, Vydáno dne: 26. 04. 2005

Kdybych nevěděl, že první máj je jako svátek práce tradičně spojen s politickou levicí, měl bych letos naprosto opačný pocit. Nejviditelnější májové akce ve dvou metropolích České republiky totiž dělá politická pravice.

V Praze proběhnou „petřínské slavnosti“ pod patronací ODS. Jak nás upozorňují četné plakáty rozlepené po Praze, jejich účastníci si budou moci mimo jiné nechat věstit budoucnost renomovanou kartářkou. ODS ví, proč nám tuto možnost nabízí - je to patrně ta nejspolehlivější prognostická metoda pro případ, že bude realizována modrá šance... V druhém největším městě republiky, Brně, už ovšem taková selanka nebude. Na akci sem totiž svolává své stoupence neonacistický Národní odpor. Šedesát let po druhé světové válce mají ulicemi Brna pochodovat nacisté.

Nacismus přeložený do češtiny

Aby bylo jasno, pořadatelé akce se pochopitelně durdí, že žádní nacisté nejsou. Mají k tomu dobrý důvod, hlásání nacismu je totiž stále ještě trestné. Proto se označují za „autonomní nacionalisty“. Obsah jejich vlastních internetových stránek je ovšem usvědčuje.

Tak především, pokud se jejich uskupení označuje jako Národní odpor, sama tím navazuje na tradici organizace, která působila v Praze i na jiných místech a jíž vedl známý násilník Filip Vávra. 1. května 1999 pořádala tato organizace demonstraci v Praze. Její účastníci hajlovali a skandovali heslo „Vítězství zdar“, což je překlad nacistického hesla „Sieg Heil“. O několik měsíců později pořádala ta samá organizace demonstraci k uctění památky „poslední oběti druhé světové války“. Touto „poslední obětí“ je v nacistické hantýrce Rudolf Hess. V prvním čísle časopisu Akce, který tito nacisté vydávali, otiskli roku 2001 mimo jiné rozhovor s (nedávno zesnulým) Romanem Skružným, který takřka dojemně vzpomínal na dětství v kolaborantské rodině a na své nadšení z nacistů, které v dětství vídal. Podobně skvělé lidi našel prý až po mnoha letech, mezi dnešními českými mládežníky z okruhu Národního odporu... Dodejme, že Roman Skružný byl trestně stíhán za zpochybňování holocaustu.

Nemusíme se ale vůbec zabývat těmito souvislostmi. Už samotné webové stránky pořadatelů (www.odpor.net a www.brno2005.tk) poskytují celkem jasný přehled o politické orientaci pořadatelů nedělní demonstrace. O osvobození Brna od nacismu se zde píše v uvozovkách a hned se dodává „Vhodnější by ale bylo použít termín okupace. Okupace negramotnými rudými hordami...“

Je rovněž zajímavé, že organizátoři zakazují použití českých vlajek: „Na akci jsou akceptovány pouze černé prapory. Jiné vlajky nejsou vhodné. ‚Jižanky‘, státní vlajky a pod. nechte doma.“ Průvod tedy bude smuteční (za co asi?). Proč mezi „národovci“ nemá místo česká vlajka, vysvětluje článek, z něhož se čtenáři dozví, že česká (původně československá) vlajka je „ve tvaru zednářské zástavy“, že „bílá barva symbolizuje katolicismus a jednotný boj proti němu“, „modrá barva představuje zednářskou infiltraci, masový vstup do lóží“ a červená (jak jinak) „nastolený bolševismus, teror, totalitní režim“.

„Modrý, respektive zemský, trojúhelník, směřující vrcholem dolů na každé vlajce (nejen na vlajce ČSR) je signálem ostatním zednářům o infiltraci daného státu.“ K završení paranoidní představy se dozvíme, že „vlajka je symbolem země zotročené špinavýma rukama světovládců“ a abychom pochopili, kdo je ve skutečnosti míněn těmi ‚světovládci‘, je článek dovršen malůvkou, na níž je do české vlajky vkomponována židovská hvězda. Hanobení státních symbolů je sice pokud vím trestné, jsem si ale takřka jist, že se našim nacistům nic nestane.

Je to jenom „válka extremistů“?

Neonacisté ovšem budou mít napilno i o víkendu před akcí. To totiž budou probíhat antimilitaristické protesty anarchistů a ekologů proti zbrojnímu veletrhu IDET. Jejich web zveřejnil seznam akcí s nedvojsmyslnou výzvou: „Konfrontujme levičáky během celého Protest Festu... Žádný prostor pro levici! Brno je naše město!“ Co znamená ono „konfrontujme“ je z předchozích zkušeností dost jasné. Jde o skupinové útoky neonacistů na účastníky akcí. Už dva stoupenci alternativních názorů a kultury zaplatili za neonacistiscké násilí od listopadu '89 životem - Filip Venclík roku 1993 a Zdeněk Čepela roku 1994...

Je jen trochu nadnesené, když neonacisté označují Brno za své město. Stále tam je mnoho lidí ochotných se jejich násilí postavit, na druhou stranu zde ale působí mnohem agresivněji než v Praze. V metropoli jednak narazili na početnou a aktivní antifašistickou scénu, jednak i policie, která jim sice zpočátku šla spíše na ruku, později ale musela svůj přístup změnit a nastoupit represivní kurz. V Praze se přeci jen s bandou násilnických neonacistů může snadno setkat i relativně vysoce postavený politik, jak se o tom přesvědčil vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab. V Brně je potentátů mnohem míň, a tak zde také neonacistické bandy jako je Johny Kentus Gang za relativní blahovůle policie řádí dál.

Zajímavý je i jiný aspekt. Krajní pravice často využívala k prosazení svého reakčního a elitářského programu mnohé prvky levicové politiky - důraz na masy atd. Mussolini použil leccos, co se naučil v dobách, kdy byl socialistou, Hitler ve snaze „vytunelovat“ německou sociálně demokratickou tradici dokonce označoval svůj cíl za (národní) socialismus. Dnešní neonacisté se zase inspirují autonomistickým hnutím, které bylo významnou posilou levice a zejména anarchistů. Používají se černé prapory (starý symbol nejen smutku, ale také anarchistického hnutí) a grafika, která pochází od anarchistů (včetně grafického zpracování loga prvního máje na nacistických plakátech). Klade se důraz na „odpor“, autonomii, odmítnutí politických stran. Zní to od nacistů velmi šroubovaně, ale je to nebezpečné. Přispívá to k zamazání rozdílů mezi zcela protikladnými politickými hnutími a k policejní verzi, že fašisté i antifašisté jsou „extremisti“.

Tato verze je přitom naprosto nehorázná a nebezpečná. Antifašisté se nehlásí k režimu, který prováděl genocidu s miliony obětí a rozpoutal světovou válku. V moderní polistopadové historii mají na svědomí celkem banální pouliční střety a obranné násilí vůči neonacistům. Neonacisté naproti tomu za stejné období zavraždili několik desítek lidí - často jen kvůli barvě kůže nebo prostě proto, že byli „v nesprávný čas na nesprávném místě“. Jestliže má policie žaludek dávat to do stejné kategorie a vnímat jako stejnou hrozbu, nemělo by se této její propagandě věřit.

Antifašisté chystají proti této demonstraci nacistů protiakci. Uvidíme, zda se bude opakovat situace z roku 1999, kdy policie antifašisty násilně rozehnala. Především bude ale zajímavě vidět, kolik lidí se proti nacistům jasně vyjádří a přijde protiakci podpořit. Bude to myslím dobrý test toho, zda jsme si z druhé světové války odnesli nějaké poučení.

Ondřej Slačálek, 26. 4. 2005