Nový začátek pro mír, odzbrojení, pro spravedlnost, demokracii a solidaritu je nutný a možný

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Zdroj: SEL 13. 3. 2005, Vydáno dne: 06. 05. 2005

Výzva Strany evropské levice u příležitosti 60. výročí osvobození od fašismu a konce II. světové války, přijatá na schůzi Výkonného výboru Strany evropské levice v Bruselu, 12. 3. 2005

Před 60 lety státy a armády protihitlerovské koalice společně s hnutími odporu a partyzánskými jednotkami v jednotlivých státech ukončily hitlerovský fašistický režim. Zánikem „Třetí říše“, plánované na tisíciletí, se mohla Evropa konečně volně nadechnout. Žádné další války, už nikdy fašismus, radikální likvidace jeho mocenské základny - to byl duch a poselství doby. Takové byly naděje lidí osvobozených z koncentračních táborů. Věřilo se, že budou utvářet smlouvy a dohody mezi státy poválečné Evropy.

Nekonečné bylo utrpení, které hitlerovský fašismus přinesl lidstvu, jeho zločiny neměly historický precedens: průmyslově organizované vraždění evropských Židů, genocida Romů a Sintů, likvidace dalších lidí pro jejich rasu a sexuální orientaci, zničení politických oponentů nacistické vlády v Německu, jednotlivců, kteří se nechtěli smířit s jeho nelidskými pravidly, osob, jejichž život považovali nacisté za bezcenný, invaze do evropských zemí, masové vraždění jejich obyvatel. Početné byly instituce nacistického státu, které se účastnily těchto zločinů: průmyslové podniky a banky, armáda a potlačovatelský aparát, soudci i lékaři, věda a média. Všechny měly svůj díl odpovědnosti za válku, teror a ničení.

Tyto bezprecedentní zločiny nelze zamlžovat ani snižovat. velký antifašistický spisovatel Bertolt Brecht pravdivě varoval: „Stále je plodné lůno, které porodilo tento plod.“ Jeho slova neztratila váhu ani dnes.

Ale také odpor proti fašismu byl bezprecedentní - v okupovaných zemích, ve věznicích a koncentračních táborech, v Evropě, ve světě a také v Německu. Na odpor se postavili komunisté, sociální demokraté, socialisté a křesťané, příslušníci armády a buržoazie, umělci i vědci, osoby pronásledované z rasových důvodů - kolektivně i jednotlivě, v masových akcích a s každodenní odvahou. Uctíváme a připomínáme všechny, kdo se postavili na odpor nebo kdo padli za oběť fašismu. Jejich činy a jejich oběť nás zavazují působit i dnes ve stejném směru.

Jednota vzniklá ze společného boje proti fašismu se rozpadla ve studené válce, v konfrontaci bloků, ve zápase o nové mocenské ambice. Velmi záhy se válka a síla staly znovu prostředky řešení mezinárodních konfliktů. Jsme si také vědomi chyb a podílu levice na tomto špatném vývoji.

Vzdáváme poctu 60. výročí od konce II. světové války. Odsuzujeme všechny násilnosti. Prohlašujeme „Nikdy více“. Je to příležitost k bdělosti a ostražitosti, protože rasismus a xenofobie jsou v Evropě na vzestupu.

Odpovědí je sjednocená Evropa míru, demokracie, solidarity, multikulturní koexistence, sociální a ekologická. Evropa s celoevropským systémem bezpečnosti pro všechny, založeným na OBSE, bez NATO. Evropa schopná hrát rozhodující roli v zájmu světového míru a rovnoprávné spolupráce, zejména přispívající k překonání propasti mezi Jihem a Severem.

60. výročí vítězství nad fašismem ve II. sv. válce je také 60. výročím založení OSN, která vznikla aby uvedla v život silnou touhu lidí a občanů po trvalém míru a globální spravedlnosti. Proto Evropská levice chápe tuto příležitost jako výzvu k obraně systému OSN proti všem pokusům o podkopání a marginalizaci jeho role, zejména administrativou presidenta USA Bushe; jako úkol usilovat o hlubokou demokratizaci a posílení OSN.

Tváří v tvář dějinám a současnosti, novým válkám a ambicím o ovládání světa vyzývá Strana evropské levice všechny lidi usilující o mír, ať jsou socialisty, komunisty, křesťany nebo buržoazními demokraty:

Hledejme nový začátek, cestu k nové kultuře lidí spolužijících ve 21. století, kultuře globální spravedlnosti.

Nový začátek pro mír, spravedlnost a demokracii je možný. 60. let po osvobození od fašismu vyzývá Strana evropské levice k organizaci shromáždění v celé Evropě, velkých i malých, sloužících vzpomínce, diskusi a realizaci takového nového začátku.

Přeložil J. Hudeček, 6. 5. 2005