Na okraj zasedání EPA v Praze

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 20. 05. 2005

Kdo četl pozorně dnešní pražské vydání Práva, mohl se seznámit s tím, že se v Praze tento víkend schází Evropské přípravné shromáždění Evropského sociálního fóra (European preparatory assembly - EPA) a že se mu pražský magistrát rozhodl neposkytnout zdarma prostory pro jednání. Přesněji řečeno - nejprve chtěl přes půl miliónu Kč a pak se s odvoláním na extrémní levicovost fóra od akce distancoval úplně.

Pro upřesnění je třeba především sdělit, že hlavním úkolem Evropského přípravného shromáždění je příprava příštího Evropského sociálního fóra v Athénách, které už má odrážet rozšiřování Evropské unie směrem na východ. Sejde se asi 200 zástupců nejrůznějších evropských a národních uskupení včetně odborů a mírového hnutí. Na pořadu nebudou jen technické otázky, ale i semináře mapující situace v jednotlivých zemích - namátkou vyberme Evropskou ústavu, životní prostředí, demokracii a sociální práva, vzdělávání či problematiku rozšiřování EU. Tlumočit budou dobrovolníci organizace Babels.

Sociální hnutí ve střední a východní Evropě je slabé, stejně jako je slabá občanská společnost. Dalším rozdílem oproti zemím jako Francie, Itálie nebo Německo je výrazný náboj sociálního hnutí namířený proti pozůstatkům politických směrů z dob reálného socialismu. V Čechách, a stejně i jinde dále na východě se to projevuje tím, že se komunistické strany netěší zvláštní přízni sociálního hnutí a že totéž platí i naopak. Tato okolnost se však týká např. i Řecka. Tamější komunistická strana nedokázala najít s řeckým sociálním fórem žádnou významnější rezonanci. Soulad politických cílů nachází řecké fórum spíše se Synaspismem, členskou stranou Evropské levice.

Takže touto cestou sděluji naší (velmi) drahé BIS, že to s tou podporou KSČM směrem k sociálnímu fóru není tak žhavé. Ostatně i Komunistický svaz mládeže se rozhodl vrhnout své síly především na zítřejší konferenci "O antiimperialistickém boji a mezinárodním komunistickém hnutí". Pokud máte nějaké pochybnosti, sežeňte si dnešní Haló noviny a zkuste se v nich něco dočíst o probíhajícím EPA.

Milan Neubert, 20. 5. 2005