Prohlášení k Rezoluci o 60. výročí konce 2. světové války

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 23. 05. 2005

Prohlášení, které připravilo a podepsalo 16 poslanců Evropského parlamentů - členů levicové frakce GUE-NGL (celkem 41 poslanců), se týká rezoluce EP k 60. výročí konce války (překlad Haló noviny)

My, nížepodepsaní poslanci Evropského parlamentu, jsme proti Rezoluci a falšování historických faktů 60. výročí vítězství nad fašismem. Odmítáme vyjádřit svůj souhlas s degradací a urážením vzpomínky na ty, kteří položili své životy, aby fašismus mohl být poražen.

Nechutná Rezoluce, kterou sestavil Výbor pro zahraniční záležitosti, zkresluje a znevažuje historickou pravdu, pomlouvá komunisty a Sovětský svaz, který byl rozhodujícím faktorem porážky fašismu. Rezoluce je rovněž pokusem ovlivnit myšlení mladších generací tak, že budou akceptovat zločiny dnešního imperialismu místo toho, aby proti nim bojovali. Tato rezoluce se snaží zakrýt fakt, že fašismus vznikl z kapitalismu, který ho i podporoval. Byla to podpora politických sil, které kapitalismus akceptovaly a zároveň ho prezentovaly. Rezoluce se snaží skrýt fakt, že 2. světová válka vyplynula z velkého nárůstu vnitroimperialistických rozporů o přerozdělení světa, a že společný nepřítel, kterého se chtěli zbavit, byl Sovětský svaz, jako první socialistický stát.

Evropská unie, která sehrává vedoucí úlohu v likvidaci historické paměti, si už stanovila 9. květen za Den Evropy, přičemž vyškrtla Den vítězství národů . Současná prohlášení Komise spolu s nepřípustnou a slovy nepopsatelnou rezolucí, připomínají osvobození východoevropských zemí z fašistické okupace nepravdivě, a tím obhajují a politicky podporují obnovu hitlerovských symbolů v zemích východní a střední Evropy a souhlasí s politikou pobaltských vlád, které pronásledují antifašisty a oslavují spolupracovníky jednotek SS, a rovněž tak tleskají politice, podle které v Německu a Rakousku ti, kdož dezertovali z německé armády, jsou považováni za národní hanbu , kdežto fašisté, kteří byli materiálně i morálně rehabilitováni, se považují za národní hrdiny.

Žádné falšování nemůže znevážit realitu Stalingradu, Leningradu, Moskvy, Kurska a Sevastopolu, ani nemůže pošpinit nespočetné oběti z řad komunistů Sovětského svazu, Evropy a světa.

Žádná rezoluce Evropského parlamentu nemůže vymazat vztyčování rudého praporu nad Reichstagem, akt, který symbolizoval vítězství socialismu nad fašismem. A tím spíš, i přes zde přítomnou zuřivou imperialistickou ofenzivu, nemůže pošlapat vývoj společnosti k socialismu.

I nyní, přesto že je za námi šedesát let, odkaz vítězství nad fašismem stále žije a je aktuální. Tento odkaz se vztahuje k společnému a vítěznému boji národů proti imperialistickému barbarství, které stihne stejný osud, jako fašismus - bude rozdrceno.

Poslanci Evropského parlamentu:

Adamou Adamos, AKEL, Kypr;
Figueiredo Ilda, KS Portugalska, Portugalsko;
Flasarová Věra, KSČM, Česká republika;
Guerreiro Pedro, KS Portugalska, Portugalsko;
Guidoni Umberto, KS Itálie, Itálie;
Henin Jacky, KS Francie, Francie;
Kohlíček Jaromír, KSČM, Česká republika;
Manolakou Diamanto, KS Řecka, Řecko;
Maštálka Jiří, KSČM, Česká republika;
Pafilis Thanasis, KS Řecka, Řecko;
Ransdorf Miloslav, KSČM, Česká republika;
Remek Vladimír, KSČM, Česká republika;
Rizzo Marco, KS Itálie, Itálie;
Strož Daniel, KSČM, Česká republika;
Toussas Giorgos, KS Řecka, Řecko;
Wagenknecht Sahra, Strana demokratického socialismu (PDS), Německo.

Ve Štrasburgu, dne 12. května 2005

(Přeloženo z anglického originálu)
Haló noviny, 23. května 2005, redakce