Problematický vztah

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Vydáno dne: 01. 06. 2005

Pod časovým tlakem na září plánovaných nových voleb do Bundestagu (Spolkový sněm - pozn. překl.) se poohlížejí PDS a Volební alternativa WASG po možnostech nového levého bloku. Člen předsednictva WASG Klaus Ernst považoval v úterý za možné, aby se vystoupilo společně v jedné nové straně.

Klaus Ernst považoval v úterý za možné, aby se vystoupilo v jedné nové straněErnst odmítá otevřené kandidátní listiny favorizované Stranou demokratického socialismu. "Pro nás to není moc dobrý návrh, protože si myslíme, že bude mít občan pocit, že volí jen PDS", zdůvodňoval. Proto dává WASG, vzniklá ze zklamaných odborářů a členů SPD (Sociálně demokratická strana - pozn. překl.), přednost tomu, aby se pro volby založila nová strana jako společná platforma.

Bývalý předseda SPD Oskar Lafontaine, který se ke své straně obrátil po 39 letech zády, chce vystoupit za levý blok pro volby do Bundestagu pouze za této podmínky. Ernst tento požadavek potvrdil: "Oskar Lafontain mi řekl, že bude jako kandidát pro takový projekt k dispozici, jakmile se uskuteční."

Pro Pau (Petra Pau - jedna ze dvou přímo zvolených poslankyň PDS v Bundestagu - pozn. překl.) není zatím prvořadé založení nové strany, nýbrž porozumění pro společné projekty a pro společný operační základ. Je nutné se nejprve "podívat na to, co poskytne nejen program, ale i společné politické konání", podtrhla politička PDS. Je třeba se nejen ujistit o tom, proti čemu člověk je, nýbrž "zda máme společné alternativy, které jsou taky atraktivní a volitelné".

Pro právní experty je politická kooperace PDS a WASG jen stěží představitelná. Specialista na státní právo Jörn Ipsen řekl, že střechová strana, do níž by mohli vstoupit členové obou stran, by nebyla stranou ve smyslu zákona o stranách, nýbrž "absurdním podnikem obou stran". Společná činnost by byla možná pouze tehdy, pokud by se dosavadní strany rozpustily nebo kdyby jedna s druhou fúzovala.

Wolfgang Schreiber, autor standardního komentáře zákona o spolkových volbách, varoval PDS před tím, aby nechala na otevřených kandidátkách PDS příliš mnoho zástupců WASG. Pokud se např. objeví vedení jedné strany na kandidátce druhé strany a naopak, může vzniknout podezření, že má být obejit zákaz spojení kandidátek. Tím by PDS riskovala, že by její kandidátky nemusely být k volbám do Bundestagu připuštěny. (FDI/DDP)

Fulda-Info, 31. 5. 2005, 16:11
Z originálu na Fulda-Info přeložil Milan Neubert