Stanovisko SEL k referendu ve Francii

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 06. 06. 2005

Rada předsedajících Strany evropské levice (SEL) přijala na zasedání v Římě dne 6. června 2005 stanovisko k výsledkům referenda ve Francii, jehož český překlad následuje:

V Evropě došlo k mimořádné politické události. Odmítnutí Evropské ústavní smlouvy ve Francii a v Nizozemí, ve dvou zakládajících zemích EU, zahájilo v Evropě novou fázi a zásadní diskusi o politice a cílech EU.

Tato nová fáze dává Evropanům příležitost zúčastnit se této debaty a požadovat Evropu osvobozenou od neoliberálních institucí a politiky. Levicový a lidový proevropský přístup se zformoval a zvítězil. Neoliberální Evropa, inspirovaná logikou ústavní smlouvy, byla poražena demokracií francouzského lidu. Mimořádná účast, vyšší než ve všech předchozích volbách ve Francii za posledních 15 let a dokonce vyšší než při Maastrichtském referendu, ukázala, že o Evropu existuje hluboký zájem, pokud může být vyjádřen demokraticky a pokud pro Evropu existuje alternativa jako v případě francouzské kampaně „NON“.

My, Strana evropské levice, jediná evropská strana mezi demokratickými a pokrokovými stranami, patřícími do tábora „NE“, sdílíme radost s Francouzskou komunistickou stranou a levicovými silami, které umožnily vznik nového sjednocení („rassemblement“) během kampaně proti ústavní smlouvě. Zcela zásadní byl průnik sociálních témat do kampaně před referendem. Hlas lidu ukázal, že jsou tato témata v Evropě stále naléhavější. Je to výsledek selhání déle než deset let trvající neoliberální politiky, která stále více ořezává sociální stát, šíří obavy a nejistotu, privatizuje veřejné statky a veřejné služby.

Hlas „NE“ neodmítl pouze text smlouvy, ale odmítl i neoliberální logiku, která ji inspirovala, a odsoudil nedostatek demokracie. Evropská levice spolu se sociálním a mírovým hnutím by měla být schopna vyjádřit požadavek lidí na alternativní Evropu. Všechny levicové síly v Evropě by měly dospět k důležitému ponaučení: vítězství je možné, věří-li levice v demokracii, investuje-li do do spoluúčasti lidí a když vychází z masové kritiky neoliberálního společenského modelu, který nyní odmítla většina lidu. Zrodil se levicový proevropský masový přístup a ten se stává výzvou pro životní podmínky v Evropě. Francouzský lid odmítl - ve jménu jiné Evropy - institucionalizovat neoliberalismus.

Evropské národy mají příležitost postavit se neoliberalismu a nedostatku demokracie, aby dosáhly Evropy míru, demokracie, rovnosti a solidarity. Evropa potřebuje novou hospodářskou a sociální politiku, jak ukázaly i nedávné volby v Německu.

Otázka demokracie v Evropě naléhavě potřebuje odpověď. Bez takové odpovědi se politická krize prohloubí. Občané už by dále neměli být vylučováni z rozhodovacích procesů.

Ústavní smlouva EU byla navržena tak, aby nahradila všechny předchozí smlouvy EU a aby se stala základní chartou EU. Tato smlouva byla zamítnuta a je politicky mrtvá. Rada Evropy musí výsledek referenda přijmout a vzít v úvahu novou fázi. Musí být znovu definovány základy a cíle EU, stejně jako ekonomická, sociální, environmentální, institucionální a zahraniční politika. Tuto debatu nelze přenechat institucím EU a vládám členských států EU, které evropští občané potrestali. Požadujeme, aby byly do nového procesu neprodleně vtaženy národní parlamenty a Evropský parlament. Tato debata by ale měla být otevřena především evropským lidem, kteří by měli být hlavními aktéry nové stavby EU.

Evropská levice chce nadále podporovat mobilizaci Evropanů. Podle Evropské levice je dále důležité zahájit dialog s aktivními zastánci kritického „ANO“, aby se zahájila společná práce na nové mírové Evropě, zbavené neoliberální politiky.

Z těchto důvodů navrhuje Strana evropské levice všem levicovým a pokrokovým silám. aby podpořily následující bezprostřední cíle:

První řádný sjezd SEL se bude konat v říjnu v Athénách. Při této příležitosti chceme pokračovat v boji za rovnou a mírovou Evropu a celý svět. Prioritou musí být politika a ne ekonomie. Dnes je to - víc než kdy jindy - možné.

Řím, 6. června 2005
Rada předsedajících Strany evropské levice

Zvýraznění - redakce SDS.