Lothar Bisky a Klaus Ernst vyhlašují:

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 16. 06. 2005

Po důkladném právním prověření byla nalezen mezi PDS a WASG způsob, jak ukončit diskusi o jménu levicového bloku.

PDS vyzve své jednotlivé zemské organizace, aby usnadnily kandidátkám a kandidátům z WASG vstup na příslušné kandidátní listiny PDS pro volby do Spolkového sněmu tím, že po dohodě se zemskými volebními lídry změní své zemské názvy. Návrh na nutnou změnu stanov bude vznesen na sjezdu PDS.

Poznámka:

Spiegel-Online to už ví zase docela přesně, takže několik doplnění:

Spolkové předsednictvo WASG si je vědomo toho, jak je to pro PDS vnitřně obtížné. S ohledem na velké výzvy, před nimiž naše země stojí, však vycházíme z toho, že se nakonec prosadí rozum a že budou ve všech zemských organizacích přijaty odpovídající závěry.

Středa, 15. června 2005
Redakce po domluvě s Klausem Ernstem

Z originálu na stránkách WASG přeložil Milan Neubert 16. 6. 2005