Usnesení VIII. řádného sjezdu SDS

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dokumenty SDS, Vydáno dne: 18. 06. 2005

Text usnesení VIII. řádného sjezdu Strany demokratického socialismu, konaného v Pardubicích dne 18. 6. 2005

 

A. Schvaluje:

 1. zprávu o politické situaci a činnosti SDS od 3. zasedání VII. sjezdu v listopadu 2003 a o naléhavých úkolech strany v nejbližším období
 2. působení SDS jako součásti SEL a informaci o činnosti SDS v rámci SEL od vzniku SEL
 3. zprávu o hospodaření SDS v roce 2004 a rozpočet pro rok 2005
 4. zprávu kontrolní komise SDS
 5. stanovisko SDS k vzniku evropské ústavy
 6. účast SDS na sjezdu SEL v Řecku 2005 a pověřuje CV zvolit delegáty v počtu do 12 delegátů, z toho polovina žen
 7. zvýšení odvodového příspěvku do rozpočtu strany ve výši minimálně 10 Kč měsíčně na člena s účinností od července 2005
 8. text petice „O přijetí ústavy se musí rozhodovat v referendu“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

B. Ukládá

a) CV SDS:

b) organizacím v obcích, městech a regionálním výborům:

C. Volí:

 1. Za členy celostátního výboru SDS:
  ss. Bóna Matúš, Bochs Petr, Černý Karel, Fišer Miroslav, Hanauer Karel, Holomek Jaroslav, Hornychová Miroslava, Hudeček Jiří, Jeništová Marie, Komenda Jan, Kremláčková Božena, Kučera Michal, Kuča Zdeněk, Lála Bohumil, Málek Jiří, Machník Jaromír, Marek Jaroslav, Mikulášek Bohuslav, Masný Karel, Neubert Milan, Oppitzová Anna, Seidl Vladimír, Staněk František, Šeliga Milan, Zemach Pavel
 2. Za členy kontrolní komise:
  ss. Honc Václav, Bartošová Jaromíra, Lichtenberg František, Polák Jiří, Pivková Eva

Text petice

O přijetí evropské ústavy se musí rozhodovat v referendu!

Podepsaní žádají poslance Parlamentu ČR, aby se zasadili o urychlené přijetí zákonů, které znemožní ratifikaci „Smlouvy o ústavě pro Evropu“ bez přímé účasti občanů ČR hlasováním v referendu. Obáváme se opakování situace, která předcházela rozdělení Československa.