1. zasedání CV SDS

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 18. 06. 2005

O přestávce 8. sjezdu Strany demokratického socialismu se poprvé sešel nově zvolený Celostátní výbor SDS, aby rozhodl o předsedovi a dalších členech předsednictva strany.

Předsedou CV SDS byl opětovně zvolen Milan Neubert a statutárními místopředsedy Miroslava Hornychová a Jiří Hudeček.

Dalšími členy předsednictva CV SDS byli zvoleni Marie Jeništová, Matúš Bóna a Jan Komenda, do funkce hospodáře Karel Hanauer a tajemníka František Staněk.

CV rozhodl, že jeho 2. zasedání bude 2. 7. 2005 v Praze.

Milan Neubert, předseda CV SDS, 18. 6. 2005