Radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 25. 06. 2005

Tisková zpráva Socialistické alternativy Budoucnost ke Dni politických vězňů.

Jako každý rok posledních 15 let bude 27. červen spojen s připomenutím popravy Milady Horákové, která následovala po procesu se skupinou národně socialistických a dalších politiků. A jako každý rok média a politická elita se pokusí toto výročí využít k antikomunistické kampani, která nemá za cíl popsat a vysvětlit současníkům, co to bylo a kde se vzal stalinismus, ale především má za cíl spojit veškerou radikální levici a radikálně socialistické myšlenky s jejich barbarským pošlapáním stalinismem, zaměnit oběti za viníky.

Proto si v tento den Socialistická alternativa Budoucnost připomene na Újezdě u pomníku věnovaného obětem stalinismu oběť nepříliš zmiňovanou, protože socialistickou, filosofa, spisovatele a novináře Záviše Kalandru, někdejšího člena KSČ, který po procesech v Sovětském svazu roku 1936 byl vyloučen ze strany za ostře kritické odsouzení praktik stalinismu (především procesů v roce 1936, které vyvrcholily v roce 1937) kritizoval. Záviš Kalandra byl odsouzen ve stejném procesu jako Milada Horáková a popraven také 27. června.

Skupina kolem Milady Horákové rozhodně nechtěla návrat před rok 1938, jak se jí dnes podsouvá. Po druhé světové válce šla celá Evropa doleva a znárodňovali i labouristé v Británii. Namísto zavedení demokracie do výroby šlo ale jen o uchlácholení hnutí odborů a pracujících.

Na východě byla situace složitější - nový politický systém postavený na plánovaném hospodářství měl zpočátku masovou podporu a zdál se být logickým pokračováním nebo dovršením poválečného vývoje. Odstraňování nejen formální parlamentní demokracie, ale i demokracie v podobě závodních rad hrozilo výbuchem nespokojenosti - proto hledal nový režim obětní beránky a našel je nejprve ve skupině kolem Milady Horákové, později v dalších odsouzených skupinách, včetně vrcholných představitelů KSČ.

Chceme připomenout, že i normalizace se nejprve vypořádala s levou opozicí kolem Hnutí revoluční mládeže, ve kterém působil například Petr Uhl.

Ne se všemi postoji a názory Záviše Kalandry souhlasíme, vzpomínkovou akcí 27. června od 16 hodin ale chceme ukázat a dokázat, že radikální levice a stalinismus jsou neslučitelné pojmy a směry, které od sebe dělí - slovy L. D. Trockého - potoky krve.