Stanovisko SDS k výročí OSN

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 02. 07. 2005

Zeptejte se „svých“ poslanců, co dnes dělají pro obnovu původního mandátu OSN, vzniklé z vůle národů po dosud největší válce v historii lidstva.

Strana demokratického socialismu považuje za příznačné a ostudné, že hlavní politické síly České republiky přešly totálním mlčením a nezájmem 60. výročí podepsání Charty Organizace spojených národů. Podobně toto výročí ignorovala i většina českých médií.

Generace národů poučených strašlivou druhou světovou válkou se tehdy vytvořením OSN rozhodly „zachránit příští generace před hrůzami války, znovu upevnit víru v lidská práva, v rovná práva mužů, žen a národů velkých i malých, vytvořit takové podmínky, aby mohla být zachována spravedlnost, úcta k závazkům, vznikajícím ze smluv a z jiných pramenů mezinárodního zákona, podporovat sociální pokrok a lepší životní úroveň ve větší svobodě“.

Byl-li v následujících desetiletích přínos OSN pro klidný život obyvatel naší planety jen omezený kvůli zájmům velmocí, pak s pádem bipolárního světa téměř vymizel. USA jako světový kovboj převzaly do svých rukou zodpovědnost za osud planety. Z Organizace spojených národů se stala instituce druhého řádu a o osudech dnešního světa tak nepřímo rozhodují mamutí nadnárodní koncerny, které jsou demokratickými mechanismy absolutně nepoznamenány.

My, členové Strany demokratického socialismu považujeme za nutné připomenout tuto skutečnost všem svým spoluobčanům. Vyzýváme vás:
zeptejte se „svých“ poslanců, co dnes dělají pro obnovu původního mandátu OSN, vzniklé z vůle národů po dosud největší válce v historii lidstva.

CV SDS, 2. 7. 2005