Iniciativa "Za novou Evropu"

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 08. 07. 2005

Strana demokratického socialismu kladně odpověděla na výzvu francouzského hnutí "Za sociální republiku" (PRS) k ustavení Iniciativy "Za novou Evropu" pod heslem "Jiná Evropa je možná, jiná Evropa je nutná."

Cílem této iniciativy je na pozadí výsledků referenda ve Francii a Nizozemí usilovat o zrod a prosazení Evropy sociální, solidární, skutečně demokratické, Evropy jako kontinentu míru spolupráce národů. Tyto hodnoty musí chránit budoucí Evropská ústava, která však musí být založena na všeobecné vůli lidu, vyjádřené např. přímo voleným ústavodárným shromážděním.

Iniciativa "Za novou Evropu" je otevřena všem občanům, kteří sdílejí tyto ideály a jsou ochotni se za ně aktivně angažovat.

Praha, 6. 7. 2005