60 let od Hirošimy

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 09. 08. 2005

Výzva k zákazu jaderných zbraní
Uplynulo šedesát let od svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, od jedné z největších tragédií v dějinách lidstva. Celosvětové volání po "žádných dalších Hirošimách, žádných dalších Nagasaki" není jen odsouzením hrozného zločinu. Je také všeobecnou připomínkou a varováním.

Bez ohledu na konec studené války přetrvává jaderná hrozba. Zatímco jaderné zbrojnice zůstávají, jsou plánovány nové typy jaderných zbraní, takzvané "minibomby", které by vyhovovaly doktríně "předběžných" úderů. Roste nebezbeží šíření jaderných zbraní jako následek krachu konference o kontrole dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v květnu loňského roku v New Yorku, především v důsledku negativního přístupu USA. navíc Bushova vláda odmítla ratifikovat Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT) a snaží se prosadit plány na rozmístění jaderných zbraní v kosmu.

Ve světovém měřítku došlo k novému posunu k militarismu, který dokumentuje fakt, že vojenské výdaje přesáhly v roce 2004 jeden bilion (milion milionů) dolarů. To je zločin proti potřebám lidstva, bereme-li v úvahu, že pouhých 5% této částky ročně by postačovalo k naplnění "Úkolů milénia" stanovených OSN.

V současné situaci představuje připomínka 60. výročí bombardování Hirošimy a Nagasaki spolu s oslavami 60. výročí konce 2. světové války naléhavou výzvu. Je potřeba zesílit globální boj za svět bez jaderných zbraní, války a násilí.

Berlín/Brusel, 3.8. 2005
Helmut Scholz, člen Výkonného výboru Evropské levice

Překlad JH