Opatření vlády NDR v Berlíně, zavedení kontroly na hranicích západního Berlína

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: Rudé právo, 13. 8. 1961, Vydáno dne: 11. 08. 2005

Berlín 13. srpna (ČTK) - Tisková agentura ADN uveřejnila usnesení vlády NDR, v němž se praví:

„Na základě prohlášení členských států varšavské smlouvy a usnesení Lidové sněmovny se vláda Německé demokratické republiky usnáší: uchování míru si vyžaduje skoncovat s rejdy západoněmeckých revanšistů a militaristů a uzavřením mírové smlouvy s Německem připravit cestu k zajištění míru a obrody Německa jako mírumilovného, protiimperialistického a neutrálního státu.

Západoněmečtí revanšisté a militaristé zneužívají mírové politiky SSSR a států varšavské smlouvy v německé otázce, nepřátelským štvaním, lákáním a podvratnou činností působili škody nejenom Německé demokratické republice, ale také ostatním státům socialistického tábora.

Ze všech těchto důvodů usnáší se vláda Německé demokratické republiky v souladu s usnesením politického poradního výboru států varšavské smlouvy v zájmu zajištění míru v Evropě, k ochraně NDR a v zájmu bezpečnosti států socialistického tábora na těchto opatřeních:

Aby bylo zamezeno nepřátelské činnosti západoněmeckých a západoberlínských revanšistických a militaristických sil, zavádí se na hranicích Německé demokratické republiky včetně hranic západních sektorů velkého Berlína taková kontrola, jaká bývá obvykle na hranicích každého svrchovaného státu. Na západoberlínských hranicích je nutno zajistit spolehlivou ochranu a účinnou kontrolu, aby se zabránilo podvratné činnosti. Občané NDR smějí tyto hranice překročit jen se zvláštním povolením. Dokud nebude západní Berlín přeměněn v demilitarizované neutrální svobodné město, musí mít občané hlavního města Německé demokratické republiky k překročení hranic do západního Berlína zvláštní povolení.“

Rudé právo, 14. srpna 1961