Zinověvovi druhové před soudem mas

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: Lidové noviny, Vydáno dne: 16. 08. 2005

Ve druhé polovině srpna si připomínáme nejen výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, ale i výročí zahájení politických procesů v Sovětském svazu v roce 1936. Následující článek, převzatý z Lidových novin 19. 8. 1936, má být i příspěvkem k diskusi o stalinismu na našich stránkách.

Moskva 18. srpna - Do jásavé nálady Moskvy, která právě slavnostně uvítala letce-hrdiny Čkalova, Bajdukova a Běljakova, která nadšeně oslavovala úspěchy dopravnictví, tak důležitého pro hospodářský život i obranu země, ozývá se znenadání jiný tón. Prokuratura sovětského Svazu postoupila Vojenskému kolegiu Nejvyššího soudu obžalovací spis, vinící tzv. skupinu Trockého a Zinověva z těžkých zločinů. Je to dohra oněch událostí, které v roce 1934 vyvrcholily atentátem teroristické skupiny Nikolajevovy-Kotylinovy, spáchaném na jednoho z nejbližších spolupracovníků Stalinových, leningradského sekretáře strany Kirova.

Přímí účastníci byli potrestáni smrtí krátce po dopadení. Dnes běží o soud nad intelektuálními původci, jimž podle znění obžaloby přitěžuje, že i letos se zjistila další činnost teroristických skupin, náležejících k bloku Trockého a Zinověva. Vyšetřování, jak praví prokuratura, potvrdilo, že tento blok, který vznikl v roce 1932 a ke kterému patřili kromě Zinověva také Kameněv, Smirnov, Jevdokimov a jiní, nejen připravil a dal provést atentát na Kirova, ale také až do poslední doby řídil různé teroristické skupiny, instruované a podporované ze zahraničí Trockým.

Tyto skupiny připravovaly nové atentáty a teroristické činy proti vůdcům Všesvazové komunistické strany a sovětské vlády. Obžaloba tvrdí, že do sovětského Svazu vyslal Trockij několik teroristů (Oldberga, Bermana-Jurina, Frice Davida, N. Lurje a M. Lurje a jiné), kterým přímo uložil, aby provedli atentáty proti vůdčím politikům strany i vlády. Začátek přelíčení, které bylo prohlášeno veřejným, je stanoven na 19. srpna.

Na lavicích obžalovaných zasednou osobnosti, z nichž mnohé hrály význačnou úlohu v ruské revoluci. Obžalováni jsou: G. Zinověv, L. B. Kameněv, G. E. Jevdokimov, J. N. Smirnov, J. P. Bakajev, S. V. Mračkovskij, V. A. Ter-Vaganjan, E. A. Drejcer, E. S. Golcman, I. I. Rejnhold, R. B. Pikel, V. P. Oldberg, G. B. Berman-Jurin, Fric David (I. I. Krugljanskij), M. Lurje a N. Lurje. Veřejné líčení, očekávané s velikým zájmem, má názorně dokázal, že nitky od teroristických skupin vedly přímo k Zinověvovi, Trockému, Kameněvovi a jiným vůdcům oposice Trockého a Zinověva.

Lidové noviny, 19. 8. 1936