Nedemokratické praktiky komunisté už nejednou odmítli

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 02. 09. 2005

PRAHA - KSČM už se nejednou vyjádřila k nedemokratickým a diskriminačním praktikám a odsoudila je. Připomněl to včera při tiskové konferenci předseda ÚV KSČM Miroslav Grebeníček v souvislosti se znovu rozvířenou diskusí na téma stalinismus.

Uvedl, že už na kladenském, ale i na posledním sjezdu v Českých Budějovicích se do usnesení jasně promítlo, že komunisté odmítají takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti.

Debata o stalinismu vznikla ve vazbě na vytváření Strany evropské levice (SEL). Naše reprezentace měla významnou připomínku k pasáži v preambuli stanov Strany evropské levice, charakterizující poměr k minulosti. Mám pocit, že se v ní hovoří o odsouzení nedemokratických stalinských praktik a zločinů. Tehdy vystoupil Miloslav Ransdorf, dnes europoslanec, a předložil po projednání v delegaci KSČM - a to s jednomyslným usnesením - pozměňovací návrh, který by se dalo charakterizovat jako odsouzení nedemokratické praktiky a zločinů páchaných ve jménu socialismu. Kolize spočívá v tom, že ten, kdo tehdy řídil jednání, odmítl přes protesty kolegy Ransdorfa o tomto návrhu hlasovat. Tam je asi kámen úrazu, vrátil se ke kořenům oživlého tématu předseda ÚV.

Následná jednání se SEL vedl vedoucí zahraničního oddělení ÚV KSČM Hasan Charfo. Na jednání výkonného výboru Strany evropské levice mluvil za naši delegaci o špatných praktikách bývalých socialistických zemí a tvrdil, že neexistovaly jen proto, že to byly stalinistické praktiky. Řekl, že se jednalo o negativní praktiky, protože byly nedemokratické. A stejně tak řekl, že zmiňujeme-li jen slovo stalinistické, bude to znamenat jen, že připouštíme praktiky Maa, Pol Pota, Ceaucesca a dalších, uvedl Grebeníček.

Vrátil se také ke své schůzce s předsedou SEL Faustem Bertinotim, který před několika měsíci navštívil Prahu. Ten na schůzi výkonného výboru Strany evropské levice označil naše setkání za mimořádně užitečné, jednání se mnou jako předsedou KSČM za kooperativní, řekl Grebeníček a dodal, že čeští komunisté budou nadále usilovat o sjednocování SEL a evropské levice vůbec.

Zopakoval, že KSČM odmítá mocenské koncepce spjaté se stalinismem. Program strany vychází z marxistické teorie a já musím připomenout, že marxistická teorie pojem stalinismus nezná. Není proto možné jakkoli pracovat s kategorií, která má propagandistický a ne společenskovědní charakter. Jestliže se někdo chce zabývat propagandou, ať se jí zabývá. Já mám kořeny ve společenských vědách a nehodlám touto otázkou ztrácet čas, řekl na adresu těch, kdo vedou diskusi k tématu stalinismus. Pro mne je určující program KSČM, který byl přijat na 2. sjezdu v Kladně, pro mě je určující usnesení 6. sjezdu KSČM v Českých Budějovicích, dodal.

Haló noviny, 2. září 2005, (jan)