Stanovisko VV OV KSČM v České Lípě

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 15. 09. 2005

Stanovisko Výkonného výboru zaslané předsedovi ÚV KSČ Miroslavem Starým, předsedou OV KSČM, a Václavem Svatkem, členem ÚV KSČM za Českolipsko, převzala redakce stránek SDS ze stránek Britských listů. Redakce plně sdílí stanovisko autorů, že komentáře netřeba.

Vážený soudruhu předsedo!

Výkonný výbor OV KSČM se na svém jednání 12. 9. 2005, za přítomnosti členky VV ÚV KSČM Mgr. Dany Lysákové a člena ÚV KSČM Ing. Václava Svatka, zabýval výsledky jednání VV ÚV KSČM dne 9. 9. 2005, včetně obsahu internetových stránek senátora Balína, předcházejícího a těsně následujícího mediálního humbuku v Britských listech, Právu, Mladé frontě Dnes, v rozhlasu a televizi.

Výkonný výbor OV KSČM jménem celé okresní organizace vyslovuje jednoznačnou podporu Tvým opakovaným návrhům a požadavkům, které v souladu se závěry VI. sjezdu KSČM směřují k již dlouho potřebným změnám stylu a metod práce ve vedení KSČM a přeměny sekretariátu ÚV KSČM z aparátnického příživnického a na KSČM parazitujícího spolku na efektivní metodické vedení KSČM.

Jsme názoru, že Tvůj případný odchod z čela vedení strany by byl pro KSČM v tuto chvíli vysloveně škodlivý a mohl by zapříčinit i její případné rozbití. Žádáme Tě proto, abys ve své funkci i přes nátlak vydržel a uvědomil si, že máš za sebou naprostou většinu členské základny, která Ti věří.

Důvodová zpráva

Pro neinformované se zájmem o realitu

Proč nazýváme sekretariát ÚV KSČM příživnickým a na KSČM parazitujícím spolkem?

Jedná se v prvé řadě o soubor instruktorů ÚV KSČM kteří za mnohem větší peníze než většina předsedů OV KSČM vykonávají práci, bez které se lze za současných technických možností poměrně lehce obejít. Lépe řečeno bylo by rozhodně užitečnější je umístit do krajů jako tajemníky krajských rad aj. dle potřeby těchto rad, tedy možná ve velkém středočeském kraji (12 okresů) dva tajemníky, atd. Vyjadřujeme se na základě zkušenosti, že Liberecký kraj už delší dobu je bez instruktora ÚV KSČM (v listopadu to budou 2 roky), aniž by to bylo na újmu plnění úkolů, volebních preferencí či postavení KSČM v těchto okresech, atd. Je třeba zdůraznit, že 13 instruktorů stojí KSČM ročně kolem 4,5 milionu Kč, jejichž efektivitu dosud nikdo srozumitelně nedoložil. Dle našeho názoru jsou to téměř oknem vyhozené peníze.

Dále nelze opomenout skutečnost, že někteří instruktoři a jiní se nestydí pobírat od KSČM i několik nemalých platů, když na druhé straně není někde ani na zaplacení jediného člověka na okrese - v terénu, kde je to nejvíce potřeba nebo je zaměstnán invalidní důchodce na částečný úvazek za 5000,- Kč. Pan Pázler z Prahy vám možná vysvětlí na svém vlastním příkladu souběh placených funkcí, včetně toho, jak je možno stihnout několik pracovních poměrů na plný úvazek během 24 hodin. Třeba to vysvětlí i na jednání ÚV KSČM 1. 10. 2005.

To je oč tu běželo. Nápravu těchto skutečností se s. Grebeníček marně v duchu usnesení a potřebných změn stylu a metod práce snaží prosadit proti přesile lidí hájících vlastní či skupinové zájmy na úkor KSČM. Proto mu nezbyla už žádná možnost, než rezignace.

Bohužel na stranu parazitujících funkcionářů (je lhostejné, že parazitují jen někteří - špína pak padá na celý „barák ÚV“) a programových demontážnímu se daly i Haló noviny v čele s ambiciózním panem Špásem. Neobjektivita Haló novin, potlačování některých názorů a naopak jsou příčinami, že zhruba poslední dva roky (ještě před sjezdem, kde prezentovaly také spíše dezinformace než objektivní informace a jednání sjezdu to dokázalo), tento tisk nepropagujeme ani nevedeme kampaně za zvýšení jeho odběru.

Řeknete si, že jde jen o stranické peníze a nejde o život? Řeknete si, že strana má dostatek peněz na zbytečné rozhazování? Řeknete si, že strana nemusí vynakládat své prostředky efektivně?

Mnohem vážnější je, že nejde jen o Grebeníčka, ale o celou Komunistickou stranu Čech a Moravy, která bohužel ani na sjezdu ani do této doby nedořešila kádrové otázky. Důsledkem toho je, že ve vedení strany je několik lidí, kteří se nejen nedomluví, ale na veřejnosti vypravuje každý něco jiného a ještě k tomu podle toho pro které noviny či televizi. Včetně několika rozvratníků v pozadí, kteří ještě zapáchají „arogantními aparátnickými manýry“, aby druhé označovali za „stalinisty“ a sami sebe prezentovali jako ty správné a pokrokové. Je téměř výsměchem, když nás žádá o zprávu o průběhu stranického vzdělávání místopředseda ÚV KSČM Dolejš, který by sám nejen toto vzdělávání, ale spíše kurs elementární logiky pro začátečníky velmi potřeboval.

Důsledkem nedůslednosti a neřešení těchto problémů také je, že tento „ideologický pomatenec“ - pan Dolejš je dosud místopředsedou ÚV KSČM. Ideologií zde nemyslíme jakékoliv teoretické postuláty klasiků, ale používání zdravého „selského rozumu“ a logiky ve prospěch těch potřebných, jak se o tom „zaklínáme stále zepředu i zezadu“. Bohužel, je tu stále několik těch, kteří chtějí ze zásadních pozic uhýbat do pozic „kapitalistických posluhů“.

Dvě poznámky k dalším funkcionářům mimo Dolejše, který už dávno nemá ve vedení ÚV KSČM co pohledávat:

Pokud chce hovořit s. Ransdorf o nedostatečné sebereflexi u druhých, měl by se nejdříve podívat sám na sebe do zrcadla. Jeho diskusní neukázněnost, a vystupování z pozice „všichni ostatní jsou blbečkové, kteří mi nesahají ani po kotníky“ jsou dostatečně známy.

Filip je pro mnohé otazníkem. V případě jeho nástupu do funkce předsedy vyvstane hned několik zásadních otázek: 1. Do jaké míry se změní přístup jiných stran? Počáteční signály už jsou tady. Už se předepisuje, co by Filip musel po nástupu udělat, aby se přístup „demokratů“ změnil atd. atd. 2. Kdo by za něj skutečně stranu řídil? On přece teď nemá ani dost času, aby pomohl Kováčikovi udělat pořádek v poslaneckém klubu, jehož je členem, natož na řízení strany. 3. Do jaké míry bude Filip odolávat tlakům aspoň na úrovni Grebeníčka a akceptovat názory většiny členské základny, když je dnes neakceptuje a neodolává ani svým „našeptávačům“, kteří jsou mizerní, špatní a zastávají přístupy pro stranu sebezáhubné? Atd.

Na závěr prezentujeme náš opakovaný návrh na odvolání Jiřího Dolejše z funkce místopředsedy ÚV KSČM:

K mnoha důvodům, které od sjezdu přibyly přidáváme další. Citujeme zprávy televize NOVA ze 13. 9. 2005:

Michal Kraus (ČSSD, kdysi KSČM): „Pokud by odchod Miroslava Grebeníčka znamenal programové změny, byl by to příznivý signál.“

Jiří Dolejš (KSČM): „Jsme připraveni bavit se o programových věcech.“

Předpokládáme, že komentáře netřeba.