Sekretariát ÚV KSČM není spolkem příživníků

Autor: Vojtěch Filip <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 16. 09. 2005

Stanovisko Výkonného výboru Okresního výboru KSČM v České Lípě, konkrétně forma kritiky sekretariátu ÚV KSČM byla jednou z otázek, jíž při včerejší tiskové konferenci dostal Vojtěch Filip. S prohlášením zásadně nesouhlasím.

Ostatní, které jsem četl, nemají takový vulgární charakter. A já se s vulgaritou velmi nerad setkávám, připadá mi to hloupé, řekl. V prohlášení se doslova hovoří o přeměnách sekretariátu ÚV KSČM z aparátnického příživnického a na KSČM parazitujícího spolku na efektivní metodické vedení KSČM.

Místopředseda ÚV KSČM se nad těmito nevybíravými výrazy podivuje. Chystá se osobně seznámit s protokolem schůze vedení českolipské organizace, prozatím totiž jen četl materiál, který se tak tváří. Nevím, jestli předseda OV dostal mandát lidí, kteří pracují v budově ústředního výboru, nazývat příživníky, vysvětlil.

Na dotaz, zda jako právník nezvažuje řešit urážku právní cestou, odpověděl: Jde o rozhodnutí stranického orgánu, nehodlám vztahy řešit právními kroky. Od toho jsou rozhodčí a revizní komise. Připomněl zároveň, že nařčení z příživnictví není určeno jemu, protože není pracovník aparátu, ale volený funkcionář KSČM.

V řízení KSČM nemůže být žádné vakuum

Místopředseda ÚV KSČM Vojtěch Filip na tiskové konferenci odpověděl také na dotaz novinářů, týkající se avizovaného odchodu předsedy ÚV KSČM Miroslava Grebeníčka z nejvyšší stranické funkce. Vyjádřil se, už opakovaně, i k tomu, zda je připraven tuto funkci přijmout.

Myslím si, že rozhodující slovo padne 23. září na zasedání Výkonného výboru ÚV KSČM, který bude projednávat prohlášení Miroslava Grebeníčka. A potom 1. října na plenárním zasedání ústředního výboru naší strany. Pokud Miroslav Grebeníček prohlásil, že sám končí ve funkci, tak by ode mě bylo nezodpovědné, abych řekl, že nejsem připraven, když jsem ohlásil delegátům VI. sjezdu KSČM loni v Českých Budějovicích, že jsem připraven funkci vykonávat. Miroslav Grebeníček udělal svobodné rozhodnutí.

Nám nezbývá, než ho respektovat a udělat všechno pro to, aby KSČM buď řídil dál, nebo aby KSČM neměla žádné vakuum v řízení své činnosti, protože je nedlouho před volbami. A je třeba se soustředit jak na plnění volebního programu KSČM, tak na realizaci úkolů, které nás čekají do voleb. To znamená - členské schůze, okresní konference, stanovení volebních lídrů a samozřejmě vstup do volební kampaně, odpověděl místopředseda ÚV KSČM a místopředseda sněmovny Vojtěch Filip.

Haló noviny, 16. 9. 2005