Základní informace o 1. sjezdu Strany evropské levice (EL)

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 01. 10. 2005

Schází se ve dnech 29. a 30. 10. 2005 v řeckých Athénách. Jednání bude probíhat na Stadionu míru a přátelství v Pireu, který byl jedním z dějišť nedávné olympiády. Pořadatelem a hostitelem sjezdu je řecké hnutí SYNASPISMOS (Koalice levice a ekologických hnutí), které je zastoupeno v řeckém i evropském parlamentu. Mezi jednacími řečmi je i čeština.

Kromě delegátů (každá ze 16 členských stran a z 8 stran se statutem pozorovatele může vyslat celkem 12 delegátů, podmínkou je, aby v delegaci byla nejméně jedna polovina žen) je pozváno více než 100 hostů - vedle významných levicových osobností z pořádajícího Řecka, evropských i mimoevropských zemí jsou pozvány zástupci dalších politických stran na evropské úrovni, všech řeckých parlamentních stran, významných nadnárodních sdružení, nevládních organizací a z řady levicových stran světa.

Pozvání těchto hostů vyjadřuje snahu EL po otevřenosti v politice a náš zájem informovat politickou veřejnost o naší činnosti, zdaleka ne vždy jde o strany či hnutí „ideově spřízněné“ nebo přímo spolupracující.

Sjezdu budou předcházet další jednání - ve dnech 27. a 28. to budou zasedání nejvyšších řídících orgánů strany EL (Výkonný výbor, Rada předsedajících), a také Setkání žen EL 28. 10. Hlavními body programu jsou, kromě organizačně politických otázek (hodnocení činnosti od ustavujícího sjezdu, volby nových orgánů EL, projednání Finančního statutu) zejména projednání politických tezí, hodnotících současný stav politiky v Evropě a ve světě a otevírajících alternativní východiska, a dále řady rezolucí a prohlášení k aktuálním politickým otázkám.

V jednání je, jak zajistit maximální informovanost evropské veřejnosti, např. formou přímého internetového přenosu.

V rámci delegace Strany demokratického socialismu se sjezdu zúčastní předseda SDS RNDr. Milan Neubert a členové Výkonného výboru strany EL MUDr. Miroslava Hornychová a doc. Jiří Hudeček, dále členové a funkcionáři SDS a také individuální členové EL - nečlenové SDS. Polovinu delegace tvoří ženy.

Poznámky: