Prohlášení ÚV KSČM

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: KSČM, Vydáno dne: 01. 10. 2005

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy posoudil současnou situaci ve straně a v české společnosti a potvrdil neměnnost politické linie stanovené VI. sjezdem KSČM.

Obrací se na všechny stranické orgány, organizace, funkcionáře a členy s výzvou k jejímu důslednému naplňování.

Zdůrazňuje, že je třeba aktivní přístup k plnění aktuálních úkolů. Mezi ně především počítá dobrou přípravu, provedení a výsledky při volbách v příštím roce. KSČM předložila k vnitrostranické diskusi i pro posouzení širší veřejnosti první teze volebního programu, vyjadřující stanovisko k hlavním problémům naší společnosti.

Víme, co chceme a co od nás lidé čekají. Známe problémy, se kterými jsou občan, student či důchodce, zaměstnanec či nezaměstnaný nebo mladé rodiny s dětmi dennodenně ve svém životě konfrontováni. Uděláme vše, co bude v našich silách, aby se nenaplnila hrozba Modré šance ODS, která je plánem na likvidaci zbytků sociálního státu. V tom počítáme s podporou veřejnosti. Bránit a ubránit se totiž můžeme jen společně.

Z tohoto pohledu budou také v demokratickém procesu podle návrhů orgánů strany, členů a základních organizací připraveny kandidátky KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny a pro ostatní volby v roce 2006.

Současnou změnu ve vedoucí funkci v ÚV KSČM je třeba využít k impulsu a urychlenému řešení některých vleklých problémů strany včetně forem, metod a stylu práce, zastoupení žen ve funkcích, aktivity a složení členské základny, akceschopnosti orgánů a zodpovědnosti funkcionářů strany od místních článků po vedení strany.

ÚV KSČM oceňuje dosavadní práci soudruha Miroslava Grebeníčka, který přes perzekuci ze strany státních institucí, přes mediální útoky a omezování občanských práv členů dovedl KSČM do pozice respektované demokratické parlamentní strany. Současně vyslovuje upřímné poděkování za jeho dlouholetý výkon v nejvyšší stranické funkci a přeje mu mnoho úspěchů v jeho další veřejné a politické práci i v osobním životě.

1. 10. 2005