Postoj KS Řecka ke Straně evropské levice

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 03. 10. 2005

Prohlášení KS Řecka, zveřejněné v tištěné verzi Haló novin 30. 9. 2005, bylo na stránky SDS převzato ze serverů KSM (datováno 2. 10.) a KSČ-ČSSP (datováno 3. 10.) a zbaveno identických gramatických a formátových chyb. S obsahem prohlášení hrubě nesouhlasíme. Zveřejňujeme je právě proto.

Příčiny, proč se naše strana nepodílí na tomto projektu, jsou docela dobře známy; příčiny, které mají vztah k jejímu profilu a jejím vztahům i institucím Evropské unie, a samozřejmě k jejímu politickému a ideologickému programu.

Spolupráce a společné akce mezi komunistickými a dělnickými stranami, stejně jako se širšími antiimperialistickými silami, hnutími a stranami je nezbytnou podmínkou k rozvinutí bojů a ke zvrácení negativního rozložení sil v Evropě i ve zbytku světa. Tato spolupráce musí být obohacena, založena na respektování suverenity a rovnosti ve vztazích mezi stranami. To je nezbytné životně důležité. Na druhé straně je dle našeho názoru nebezpečné a zhoubné pro budoucnost i pro současný stav hnutí sestavování odlišných sil do jedné strany, jednotnou strukturou, hierarchií a „vedoucími“ stranami pod záštitou a se směrnicemi imperialistického centra, které se nazývá EU.

Utvoření SEL vyjadřuje podle našeho názoru trend absolutního podlehnutí negativnímu rozložení sil, které povede k nové ztrátě perspektivy pro dělnické a levicové hnutí v Evropě. SEL odmítá komunistické tradice a zkušenosti socialistické revoluce dvacátého století, stejně jako teorii vědeckého socialismu.

Od jejího založení až do dnešního dne se objevily různé vývoje a doklady, které tuto pozici podporují. Z jejích dokumentů je zřejmé, že její založení bylo výsledkem zcela neprůhledného procesu. Její vztah s upadající úchylkou „eurokomunismu“ a její nepřátelství k hrdinné minulosti komunistického a osvobozeneckého hnutí jsou obecně známy. Je otevřeně vyhlašováno její nepřátelství k socialismu, jaký známe z Evropy a SSSR 20. století. Jeho přínos a role jsou zlehčovány a špiněny. Odpovědnost imperialismu za fašismus a válku je bagatelizována, zatímco avantgardní role komunistických stran je degradována.

Je zdůrazňován starý antikomunistický postoj, že komunistické strany byly podporovány silami vně jejich vlastních zemí, především z Moskvy. Veškeré diskuse kolem „odsouzení stalinismu“ je rozvíjena zároveň s antikomunistickou ofenzívou vládnoucích stran, ve vztahu k 60. výročí vítězství nad fašismem. To je důkaz, čím je podmíněna její politická orientace v současných antikomunistických tendencích.

Její nedostatek iniciativy k odporu proti antikomunistickým a antidemokratickým machinacím není náhoda. Čili není odezva na fakt, že několik komunistických stran v Evropě je zakázaných. Žádná odezva k navrženému antikomunistickému podnětu v Parlamentním shromáždění Rady Evropy usilující o vyloučení komunistů z voleb. Žádná podpora jedné z nejdůležitějších antiimperialistických světových událostí – 16. světovému festivalu mládeže a studentstva.

SEL rozvrací základní principy rovnosti, respektování suverenity a nevměšování se do vnitřních záležitosti stran. SEL předpokládá „individuální členství“, diskutuje o tom, „jak národní členské strany zaručují utváření vnitrostranického demokratického názoru a nezávislost“. Nelze se pak divit, že jsou známy dosud již tři případy, kdy bylo zasahováno do vnitřních záležitostí členských stran.

V době, kdy zapadl návrh ústavy a kdy se vynořuje nová progresivní dynamika uvnitř Evropy, která vyvrací argumenty, že by lidé „měli přijmout EU jako skutečnost“, je SEL první, kdo oživuje a hovoří o potřebě „konkrétních alternativních návrhů pro jinou evropskou ústavu“. Což vrací tuto záležitost zpět na pořad dne ještě dříve, než se vládci EU sami odváží tuto záležitost otevřít.

Tyto výše uvedené faktory, dle našeho názoru upevňují náš náhled, že SEL je na nebezpečné a bezperspektivní cestě, která tlumí komunistickou identitu a vede k včlenění do struktur EU. Tímto způsobem nabourává úsilí ke koordinaci a rovnoprávné spolupráci komunistických a dělnických stran i dalších levicových stran v jejich opozici proti evropskému imperialistickému centru i všeobecněji proti kapitalistickému systému.

Během tohoto období, v naší zemi a v Evropě též, se rozvíjí nelítostný třídní boj proti reakcionářské politice, která zformulovala lisabonskou strategii i všeobecné směrnice EU. Realizace sjezdu a následující konsolidace této formace, jenž je pro EU, nepřináší nic pozitivního v možnostech boje, který se rozvíjí; naopak přechází do konfliktu s nadějemi a očekáváními, které vkládá pracující lid a mládež do komunistických a antikapitalistických strana a sil.

Dimitris KOUTSOUMPAS, člen politbyra ÚV KS Řecka
Haló noviny, 30. 9. 2005, str. 11