Kuba proti blokádě

Autor: Yamira Cueto Milián <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 13. 10. 2005

Dopis kubánské velvyslankyně na Slovensku s žádostí o pomoc v kampani proti blokádě Kuby před listopadovým zasedáním VS OSN.

 

Bratislava 7. októbra 2005

Vážení priatelia,

8. novembra 2005 sa uskutoční vo Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov, hlasovanie za návrh rezolúcie Kuby, nazvanej „Potreba ukončenia hospodárskej, finančnej a obchodnej blokády, postavenej proti Kube Spojenými štátmi americkými“. Už viac ako 13 rokov, prevažná väčšina členských štátov OSN, vyjadruje podporu tejto spravodlivej požiadavke kubánskeho národa.

Prednedávnom predložila Kuba generálnemu tajomníkovi OSN novú správu o blokáde, ako odpoveď na vlaňajšiu Rezolúciu 59/11 Valného zhromaždenia, týkajúcu sa tejto témy. Predmetná správa sa nachádza na kubánskych webových stránkach v šiestich oficiálnych jazykových verziách OSN: www.cubavsbloqueo.cu a www.cubaminrex.cu

Obraciam sa preto na Vás so žiadosťou, aby ste zvážili možnosť, vytvoriť zo svojej webovej adresy alebo z adresy, na ktorú máte prístup, priamy vstup alebo hyperspojenie s týmito dvomi alebo aspoň s jednou kubánskou webovou stránkou, s cieľom, umožniť čo najširší prístup ku údajom, týkajúcim sa Kubánskej správy.

Ďalšou neoceniteľnou pomocou by bolo, keby ste súhlasili s umiestnením kópie dokumentu „KUBA PROTI BLOKÁDE“, materiál, ktorý sme Vám zaslali v posledných dňoch, na Vašu alebo Vám prístupnú webovú adresu.

Čakám na Vašu skorú odpoveď a verím vo Vašu podporu.

So srdečným pozdravom

Yamira Cueto Milián
veľvyslankyňa Kuby


Prednedávnom predložila Kuba generálnemu tajomníkovi OSN novú správu o blokáde, ako odpoveď na vlaňajšiu Rezolúciu 59/11 Valného zhromaždenia, týkajúcu sa tejto témy. Predmetná správa sa nachádza na kubánskych webových stránkach v šiestich oficiálnych jazykových verziách OSN: www.cubavsbloqueo.cu a www.cubaminrex.cu /English/.

GENÉZA BLOKÁDY

BOJE V OSN

TORRICELLIHO ZÁKON (platný od r. 1992)

Škody spôsobené obchodnej doprave

HELMSOV – BURTONOV ZÁKON (prijatý v r. 1996)

Pokuty, ktoré vyrubili USA v r. 2004 za tzv. porušenia blokády:

ZOSTRENIE BLOKÁDY

BUSHOV PLÁN ANEXIE

Cieľom tohto plánu je zničiť revolúciu, dosiahnuť opätovné zavedenie kapitalistického systému a znovuovládanie kubánskeho národa Spojenými štátmi.

BUSHOV PLÁN NA ANEXIU KUBY OBSAHUJE OPATRENIA ZA ÚČELOM:

Prísne obmedzenia ciest na Kubu

Obmedzenia pre severoamerických občanov alebo ľudí, dlhodobožijúcich v USA

Pokuty občanom USA a dlhodobo žijúcim v Spojených štátoch

Opatrenia proti kubánskym financiám

Poškodenie sociálneho programu rozdeľovania jogurtu a sóje kubánskym deťom od 7 do 13 rokov

Škody pri nákupe techniky pre protirakovinovú terapiu

Škody pri nákupe prostriedkov na zistenie vrodených chýb plodu tehotných žien

Škody spôsobené programu transplantácie pečene u detí

Zatvorenie dánskej firmy v Havane, ktorá sa zaoberala predajom zdravotníckych zariadení pre intenzívnu starostlivosť

Škody v mestskej doprave METROBUS