Jak vysvětlujeme omyl

Autor: Václav Exner <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Právo, Vydáno dne: 13. 10. 2005

Polemika
Z článku Pavla Vernera Smysl výměny (Právo 3. října) se dotknu jen problému členství KSČM ve Straně evropské levice (SEL) v souvislosti s jejím 1. sjezdem na konci října v Aténách. Verner se domnívá, že důvodem zatím jen pozorovatelského statutu KSČM je „jmenovité odmítnutí odsoudit stalinistické zločiny“.

KSČM také častuje rolí evropského mastodonta hlavně proto, že odmítá podpořit NATO s jeho militaristickou doktrínou i chováním, naštěstí podobně jako mnoho občanů naší země, celé Evropy a okolí.

Škoda, že nemá snahu zjistit fakta. Jak se se „stalinismem“ věci mají? Postoj KSČM je konzistentní od doby přípravy ustavujícího sjezdu SEL v první polovině roku 2004, a to na základě programových dokumentů i politické praxe KSČM. Statut (stanovy) SEL obsahují formulaci o odmítání, nepřijatelnosti a distancování se od „nedemokratických, stalinistických praktik a zločinů“. V delegaci KSČM jsme se ptali, proč jen stalinistických, a v plné shodě jsme navrhli změnit text na „...všech nedemokratických praktik a zločinů“. Přesto, že pojem „stalinistické“ není dost definován, odsuzujeme a hlavně v žádném případě nechceme opakovat již dávno rozpoznané a odsouzené záporné skutky, které se děly v období, kdy byl J. V. Stalin v čele sovětských komunistů, i potom. Ovšem, že pro mnohé z nás je trpké, že se to vůbec stalo - především k dlouhodobé škodě vlastního hnutí. Proč by se ale stanovisko nemělo týkat těch ostatních, s dnešními zkušenostmi taky nepřijatelných jevů, bohužel rovněž spojených s naším hnutím?

Navíc období Stalinovy politické praxe je spojeno i s jinými věcmi, například, jak přímo na ustavujícím sjezdu SEL vysvětlil člen ÚV KSČM Václav Jumr s neobyčejně významnou rolí SSSR a Stalina osobně při osvobození od fašismu ve 2. světové válce, s hospodářským růstem SSSR nebo s pomocí Československu v době sucha v roce 1948.

Jiné strany, včetně západoevropských, a jiné země se socialistickou orientací měly v různém rozsahu a době své vlastní problémy kritizovaného typu.

Proč naše formulace, jasně širší, všeobecnější a lepší, nebyla přijata? Někteří představitelé stran v SEL, někdy poznamenaní trockismem, bohužel vidí za slovem „stalinistické“ vše, co se dělo za tzv. reálného socialismu. A tady jsou rozdíly opravdu vážné, s tak paušálním a vychýleným soudem opravdu nesouhlasíme.

K věci jsme předložili i kompromisní návrhy: buď zvolit text: „všechny nedemokratické praktiky a zločiny, včetně těch, které jsou spojeny s osobou J. V. Stalina“, nebo, když není shoda, větu vypustit. Shoda je přitom deklarována jako základní způsob činnosti SEL. Minulost by nás neměla rozdělovat. Je třeba vzít také v úvahu, že Výkonný výbor SEL rozhodl, že statut se na 1. sjezdu měnit nebude.

Jen pro pořádek: tato otázka není ani jediná, ani hlavní, proč KSČM přes vyhlášený zájem o členství je zatím jen se statutem pozorovatele. Ale i to je v našich zveřejněných informacích podrobně vyloženo. Tato situace nebrání naši aktivní účasti na práci SEL, ani aktivní a rovnoprávné spolupráci s mnoha dalšími stranami v Evropě i mimo ni.

A tak, chcete-li se držet faktů, budete muset hledat na KSČM jinou hůl, než „stalinismus“.

(Autor je místopředseda KSČM)

Právo, 13. 10. 2005, Václav Exner