Zákaz propagace nacismu a komunismu se mi zdá správný

Autor: Svatopluk Karásek <(at)>, Téma: 03. Rozhovory, diskuse, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 14. 10. 2005

Rozhovor Haló novin se zmocněncem vlády pro lidská práva Svatoplukem Karáskem

Můžete se vyjádřit k návrhu novely trestního zákona, iniciované Senátem, která by měla uzákonit zákaz propagace komunismu?

Materiál, který předkládal senátor Martin Mejstřík, jsem studoval. A zdá se mi to správné. Zákaz propagace nacismu a komunismu byl ve federálním trestním zákoně. Myslím, že to v roce 1993 bylo vypuštěno. A tady jde o to znovu to zavést. Mně se to zdá správné.

Proč se vám to zdá správné? Třeba KSČM by nemohla používat svůj název. Je to řádně registrovaná strana, parlamentní strana...

Tam nejde jenom o název. Jde o propagaci nacismu a komunismu. Nechápu, proč by měli třeba nacisti, skinheadi být tímto postiženi, na jejich koncerty by chodil někdo, kdo by posoudil, kdy je to ještě normální a kdy už to začíná být protizákonné, a proč ne na komunistické schůze, kde by mělo být s těmito lidmi podobné jednání. Když obě se prokázaly historicky jako zločinné tím, že ohrožují bezpečnost jako nacisti, tak potom i komunisti. Nechápu, proč jedni by měli být nějak sledováni, jestli už nepřekročili zákon, a ti druzí ne. Prostě je dávám do stejné kategorie. Historicky se prokázaly jako protilidská síla, která dovede z politických důvodů někoho zničit, mučit, zavřít na 20 let, dehonestovat všemi způsoby, tak podle mě musí být nějaká obrana demokracie proti těmto řekněme extremistickým pojetím politiky.

Co si představujete pod propagací komunismu? Co by mělo být trestné?

To se musí ustanovit, co ještě je normální a co už je trestné. Když by se mluvilo o Stalinovi a byl by u toho Stalin, tak je to trestné. Když je trestný Hitler, tak proč by mohl někdo chodit třeba s transparentem Stalina. To už něco prozrazuje o tom, že je to vlastně určitý druh komunismu, který to násilí nějak akceptuje.

Znamená to, že třeba při oslavě 1. máje někdo chodí s rudou hvězdou nebo jak vy říkáte třeba s obrázkem Stalina. Měla by ho policie zatknout a soud odsoudit za propagaci komunismu?

Když by chodil třeba s obrázkem Stalina, bylo by to stejné, jako když nacista chodí s obrázkem Hitlera. Takže to není hned na zavření, ale musí přijít policie a říci - děláte tady protizákonnou činnost. A nejdřív je třeba pokuta... To už na mně chcete detaily.

Mně není jasné, jak by se takový zákaz aplikoval v praxi.

Proč je vám to jasné třeba u skinheadů - tam vám je to jasné, kde to ještě jde a kde začíná kriminalita.

Tam je mi to je jasné, protože to není žádné registrované hnutí, strana. Teď mluvme o KSČM - je řádně registrovaná na ministerstvu vnitra, kam jistě předložila své stanovy a program, tam to posoudili a neshledali, že jde o extremistickou stranu, jinak by ji asi nezaregistrovali. Je to strana parlamentní, ve sněmovně má 41 poslanců, bezpochyby ji v nadcházejících volbách bude volit neméně lidí, opět tedy bude v parlamentu. Vy ji snad považujete za zločineckou organizaci, jak ji nazvali někteří politici? Kdyby byla zločineckou organizací, asi by tady neměla už dávno co dělat. Proto se vás ptám.

No tak to se stalo historicky po revoluci. Je tady 15 let a teď se to vlastně zkoumá. A Mejstříkův a Štětinův návrh chce, aby se to posoudilo, dokdy je to ještě v rámci demokratické společnosti únosné a kde to začíná demokracii ohrožovat. To znamená, že když nějaký komunista normálním způsobem mluví o budoucnosti, je to normální. Jakmile začne vykřikovat, že Stalin měl pravdu a že nejlepší je všechny protivníky pozavírat, musí někdo okamžitě přijít a říct - tak tady teď začíná trestná činnost, která se jmenuje propagace komunismu. A to toho minulého komunismu, který napáchal spoustu zla. Protože jak u nacismu, tak u komunismu musí být jasně stanoveno, kdy to je. Třeba u nacismu je to, když začnou hajlovat nebo je tam obrázek Hitlera. A tak prostě podobně pojednat nebezpečí, které tady známe a zažili jsme ho. Tak podobně ohraničit, kde je to ještě v demokratické společnosti únosné a co už začíná být nějakým štvaním a ohrožováním demokratických principů.

Komunistické strany působí v řadě států Evropy a světa. Když přijede v delegaci na státní návštěvu třeba francouzský komunista, mohl byste ho vůbec - pokud by platila novela trestního zákona - přijmout?

Když je z Francie nebo z Itálie, většinou je přijímám. Třeba italská komunistická strana se chovala poměrně slušně, byla protiruská v 70. a 80. letech, dovedla se distancovat od násilí, byla i proti okupaci Československa ruskými vojsky, jasně to říkala. Takže k italským komunistům jsem měl vždycky blíž než třeba k francouzským a německým, kteří tohle neodsuzovali. My tady žijeme v Čechách a tady máme určitou historickou zkušenost a z té musíme vycházet. A ne dělat, jako bychom ji neměli.

Tam vám název strany nevadí?

Tam mi tak nevadí. Tady je ten název víc spojen s minulostí, kterou jsme všichni zažili. Takže tady to není nějaký abstraktní pojem. Tady to má konkrétní rysy. A nebavíme se o názvu, bavíme se tom, kde je kritérium, kdy to má být trestný čin a není. A v ostatních východoevropských zemích měli tolik slušnosti, že se strany přejmenovaly samy. A jenom vlastně u nás si myslí, že to třeba není. Zápas, aby k tomu komunisté sami došli a distancovali se i tím názvem od minulosti, je podle mě legitimní v našich podmínkách a měli by to sami usoudit.

Haló noviny, 14. října 2005, Marie Kudrnovská