Měnit svět můžeme jen při vzájemné spolupráci

Autor: Miroslav Prokeą <(at)>, Téma: 03. Rozhovory, diskuse, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 19. 10. 2005

Rozhovor Haló novin s organizátorem Revolt fóra Miroslavem Prokešem

Páteční protestní Street party za svobodnou kulturu bude neformálním zahájením víkendového Revolt fóra, které se bude konat na Základní škole v pražské Korunovační ulici. Během soboty a neděle se zde uskuteční diskuse na více než deset různých témat. Jakým mají být přínosem pro účastníky?

Především se setkají s celým spektrem názorů na to, jak ze současné situace ven, a to jak v měřítku České republiky, tak třeba i globálním. A samozřejmě dostane jedinečnou šanci svými názory přispět.

Revolt fórum navazuje na loňské České sociální fórum. Proč ta změna názvu?

Revolt fórum skutečně navazuje na České sociální fórum. Byli jsme vloni kritizováni, že sociální hnutí v České republice vlastně neexistují, tak se nechceme tvářit, že jsme nějaké masové hnutí.

Takže vzniká tradice s novým názvem?

Doufáme naopak, že se akce spíše rozvine v tradici, abychom ji klidně mohli opět nazvat Českým sociálním fórem. Vždyť se jedná o nekončící vzdělávací a informační seriál, přičemž předpokládáme, že přitáhne stále více hnutí, ať už mládežnická, ekologická či sociální, která si uvědomí, že i když máme k některým věcem odlišné postoje, něco změnit můžeme jedině při vzájemné spolupráci.

Když si prohlédnu program akce na webových stránkách isf.webpark.cz, naleznu minimálně deset úplně odlišných témat. Nepřipadá vám to na jeden víkend příliš?

Naopak je ještě užší než diskusní spektrum na Evropském sociálním fóru a než to, co jsme měli ambice probírat v loňském roce.

Takže vám zřejmě v programu ještě něco schází. Co?

Například otázky války, míru, agrese v Iráku a Afghánistánu. Tentokrát jsme je museli pominout. Předpokládáme, že si je připomeneme akcí v předvečer výročí zahájení války v Iráku, tedy 19. března příštího roku.

Mně tam naopak schází nějaké téma z oblasti práv žen, neboť jejich jistá diskriminace je v české společnosti stále aktuální.

Zcela souhlasím. Ale jak jsem už uvedl, nemohli jsme rozvinout všechna témata. Letos se naopak věnujeme například dětské práci. Což je zas téma, které se často opomíjí nebo se velmi zužuje.

Jaké známější osobnosti na Revolt fóru vystoupí?

Kromě poslanců Kateřiny Konečné či Vladimíra Laštůvky se zúčastní také bývalý ministr zdravotnictví, poslanec a nyní ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích Ivan David, někteří novináři, např. Petr Uhl, ale i organizátor akcí proti zásahu na letošním CzechTeku David Čermák.

Pořadatelem akce je Iniciativa za sociální fóra. Můžete ji stručně představit?

Je to naprosto volná aliance organizací, které usilují, aby globalizace byla ve prospěch obyčejných lidí. Globalizaci totiž chápeme jako nástroj, který je možné využít ve prospěch obyčejných lidí, nebo ji bude nadále využívat úzká vrstva zbohatlíků, pro něž je naopak prostředkem k vykořisťování naprosté většiny obyvatel planety. A ti, kteří to chtějí změnit, chtějí, aby se jednalo o globalizaci solidarity a sociálních práv, nesmí zůstat osamoceni, měli by se zapojit do proudu, který usiluje o totéž. A tím jsou sociální fóra.

Haló noviny, 19. října 2005, Jan Exner