Čeští komunisté podávají ruku SEL

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 22. 10. 2005

Delegaci KSČM na I. sjezd Strany evropské levice (SEL) povede předseda ústředního výboru Vojtěch Filip. Rozhodl o tom na svém včerejším zasedání výkonný výbor ÚV KSČM. Čeští komunisté považují za podanou rukou SEL své včerejší rozhodnutí, kterým zmocnili šest poslanců Evropského parlamentu zvolených za KSČM, aby podepsali žádost o dotaci (veřejnou podporu) pro tuto stranu z prostředků EU pro rok 2006.

Tyto podpisy vlastně reprezentují čtvrtinu ročního příspěvku na činnost SEL, tj. asi 90 tisíc eur. V materiálu Požadavky a připomínky KSČM ke Straně evropské levice pak předkladatelé, kterými byli místopředsedové ÚV KSČM Václav Exner a Jiří Dolejš, zformulovali pět hlavních bodů, kterými se opakovaně obrací na SEL se žádostí překonat deficit demokratického přístupu a zúženého pojetí. Jde například o to umožnit rovnoprávnou účast opravdu všech autenticky levicových stran Evropy či dodržování zásady, že SEL svou linii a činnost rozvíjí cestou shody (konsenzu) na bázi svobodné diskuse. Za právně i politicky problematickou považuje KSČM možnost individuálního členství (vedle členství stran). Upozorňuje na možnou interpretaci dvojího členství jako porušení legislativních norem ČR i některých dalších zemí, a především na to, že nelze tolerovat, aby se shoda o postupu desítek politických stran, stanovisko každé z nich už je výsledkem její vlastní demokratické procedury, stalo kdykoli rukojmím názorů či nálad jednotlivců.

Dále KSČM navrhuje v zásadách i praxi SEL náležitě zakotvit dostatečné záruky, že se otázka financování ze zdrojů EU nestane nástrojem nátlaku na ztrátu suverenity a změnu identity žádného z dnešních, ani možných budoucích členů SEL. V uvedeném materiálu je dále vyjádřeno stanovisko, které má omezit hádky o minulost na úkor společného postupu evropských levicových sil: Dnes je rozhodující dosáhnout společného postupu co nejširší evropské levice proti frontální demontáži demokratických práv, provázené růstem agresivních, teroristických praktik globálního kapitálu. Tím důležitější je zamezit, aby ji jakkoli oslabovala stanoviska ignorující názorovou pluralitu na témata ze vzdálené historie, jíž navíc už ani nelze změnit. Delegace ÚV KSČM odlétá do Atén příští týden jako pozorovatelská strana. Její představitelé očekávají, že vstřícný krok, který včera schválili k financování SEL, pomůže k tomu, aby se reprezentanti SEL vážně zabývali žádostí českých komunistů k překonání deficitu demokratického přístupu.

V rámci přípravy volebního programu se včera výkonný výbor zabýval analýzou společenské funkce tělovýchovy a aktuálními problémy v této oblasti. Mimo jiné v diskusi členové a přítomní odborníci upozornili na odklon zájmu o dobrovolnou práci v tělovýchově nebo na riziko ztráty finančních prostředků pro tuto činnost z výnosů loterijních her Sazky po vstupu zahraničního kapitálu do sázkových her. V únoru se uskuteční celostátní pracovní aktiv k tělovýchově a sportu.

Rozsáhlou pozornost věnoval výkonný výbor informaci z jednání poslaneckého klubu KSČM a především rozsáhlému stanovisku k Zákoníku práce. Probíral postoj k státnímu rozpočtu pro příští rok i k tzv. důchodové reformě, kde předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip zdůraznil, že důchodový systém není v krizi. Výkonný výbor diskutoval o otázkách upřesnění volební kampaně i o přípravě koncepce personální politiky KSČM.

Jak Haló noviny již jako první informovaly, ústřední výbor na počátku října zmocnil místopředsedy Václava Exnera a Františka Tomana k podpisu smluv o smlouvách budoucích pro prodej současné budovy ÚV KSČM a koupi nové. Včera výkonný výbor vyslechl průběžnou informaci o jednáních s tím, že smlouvy o prodeji stávajícího sídla a koupi nového v Praze 9 bude teprve do konce roku projednávat.

Haló noviny, 22. října 2005, (mč)