Krach na novoyorské burse

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: Lidové noviny, 26. 10. 1929, Vydáno dne: 24. 10. 2005

f.th. - Nový York 25.října. Při čtvrtečním krachu na novoyorské burse změnilo majitele 13,881.000 akcií, čímž kursovní ztráty překročily pět miliard dolarů, to je asi 170 miliard Kč. Předseda dozorční rady First National Backer prodělal na 22.000 akciích 350 milionů Kč.

I tak obrovský krach nezpůsobil však dosud žádné insolvence, což si libují zvláště banky. Wallstreet je od včerejška střežen policií, aby se zabránilo dalším bouřlivým scénám. Po zakročení velkých bank vyvíjela se dnešní bursa příznivěji a došly kupní příkazy na velká množství. Bankéři se dnes na poradě, konané v místnosti bankovní firmy I. T. Morgan, usnesli zřídit společné podpůrné konsorcium a projednali také jiná opatření, která by mohla již napřed rušiti různé manévry bursovní.

Z finančních ústavů, které jsou členy podpůrného konsorcia, je kromě Morganova domu také National City Bank Quarantee, Trust Bank Co., Bankers Trust Co., First National Bank. Jak píše Wallstreet Yournal v článku o poměrech na burse a o této konferenci, má konsorcium k ruce 6 miliard dolarů, aby mohlo plně vyhověti svému úkolu. Dosud byla na podpůrnou akci vydána jedna miliarda dolarů.

Lidové noviny, 26. října 1929


Poznámka redakce SDS:

Krach na newyorské burze formálně spustil velkou hospodářskou krizi, která významně poznamenala celosvětový hospodářský vývoj v následujících letech. Oslabování klíčového Dow-Jonesova indexu (ocenění akcií na burze) totiž mělo po předchozím neobvykle prudkém růstu od roku 1924 dlouhodobý charakter. Na následujícím obrázku máte možnost podívat se na vývoj DJ indexu od počátku 20. století (roční průměry, logaritmické měřítko).

S výjimkou nestability kolem krachu NY burzy si všimněte střídání zhruba dvacetiletých období růstu (40.-50. léta, 80.-90. léta) s obdobími stagnace (20.-30. léta, 60.-70. léta). Všimněte si i možných psychologických obtíží při překonávání hodnot DJ indexu na hladinách 100, 1000 a dnes 10 000. Odvážnou extrapolací historie můžeme dnešní situaci interpretovat jako první pětiletku dalšího dvacetiletí hospodářské stagnace.