Projev na sjezdu SEL (sobota)

Autor: Boľena Kremláčková <(at)>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 29. 10. 2005

Příspěvek Boženy Kremláčkové v první den sjezdu SEL v Athénách

Vážené soudružky, vážení soudruzi, vážení hosté!

Je to více než rok, který uplynul od ustavujího sjezdu Strany evropské levice v Římě, proto je čas zamyslet se nad tím, čeho bylo dosaženo a jaké jsou perpsektivy jejího dalšího vývoje, a jaké aktivity bychom měli rozvíjet.

To je také hlavním úkolem našeho setkání zde v Athénách.

Především bych ale chtěla poděkovat jménem celé naší delegace všem organizátorům ze strany SYNASPISMOS. Již teď, v době zahájení je zřejmé, že odvedli velký kus práce a zaslouží si uznání.

A nyní k hodnocení vývoje Strany evropské levice jako celku:

Plně souhlasíme s myšlenkou předloženého návrhu tezí, že uplynulé měsíce její existence stále vystihuje heslo, pod kterým jsme se sešli v Římě – „Je to teprve začátek!“

Podařilo se konstituovat orgány Strany evropské levice a rozvíjet jejich činnost, strana se i početně rozrostla. To jsou nesporné úspěchy, které ani zdaleka nebyly samozřejmé, když jsme se rozcházeli v Římě.

Na druhou stranu tento rok ale také ukázal, že na této cestě je třeba ještě zvládnout a překonat mnohé překážky. Vždyť dnešní EU, budeme-li hovořit jenom o ní, sdružuje země s velmi rozdílnou tradicí a kulturním vývojem. Totéž platí i o stranách sdružených v Evropské levici a plně se to také projevuje při někdy obtížném hledání shody. Často se totiž ukazuje, že používáme stejná slova, ale v různých společnostech a v různých národních kulturách mají tato slova různé významy, nesou na sobě různou historickou zátěž v dobrém i ve zlém.

Jiná je tradice našich zápasů a bojů, jiné jsou zkušenosti z našich úšpěchů, ale i porážek a selhání. Tyto často hluboké rozdíly mohou vést k někdy nebezpečným nedorozuměním, mohou provokovat někdy zbytečné emocionální reakce.

Doufám, že na všech stranách bude dostatek dobré vůle, dostatek pochopení pro tyto rozdíly, a dost energie je překonávat. Vždyť nejde o to, kdo prosadí svou, ale o to, abychom společně usilovali o naplnění hesla, které je mottem tohoto kongresu „Ano, můžeme změnit Evropu!“