Projevy evropského sociálního konfliktu ve Francii

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Pozvánka na akce, Vydáno dne: 09. 11. 2005

Pozvánka na semináře organizované společně SDS a EIT

Pražská organizace a Moravskoslezská organizace SDS Vás ve spolupráci s Bulletinem EIT zvou srdečně na seminář spojený s diskusí na téma

Projevy evropského sociálního konfliktu ve Francii

Hlavní vystoupení bude mít Dominique Vincenot, novinář, pracovník hnutí Jeunesse-Révolution (Mládež a revoluce) a tajemník sekretariátu Mezinárodní dohody pracujících (EIT) v Paříži. Diskuse se zúčastní i Jan Tesař, redaktor Bulletinu EIT, a Phillipe Larsimont, novinář a horník z Charleroi v Belgii.

Semináře se uskuteční:

Zván je každý, kdo si je vědom významu současné sociální krize a komu leží na srdci dnešní i budoucí osud lidí práce. S ohledem na kapacitu sálu v Praze uvítáme ohlášení Vaší návštěvy mailem na adresu secret@sds.cz, ale není to podmínkou.