Studentské shromáždění

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: ČTK, Vydáno dne: 16. 11. 2005

Praha 17.listopadu (ČTK) -U příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939 se dnes v Praze uskutečnilo studentské shromáždění. Na 15 tisíc účastníků si připomenulo před budovou patologického ústavu na Albertově, odkud byl před padesáti lety vypraven pohřební průvod s ostatky Jana Opletala, odkaz tohoto významného výročí.

Akce, uspořádaná městskou vysokoškolskou radou SSM spolu s dalšími neorganizovanými studenty pražských vysokých škol, byla povolena příslušným Obvodním národním výborem v Praze 2. Zúčastnili se jí členové městské vysokoškolské rady SSM, akademičtí funkcionáři, pedagogové a pamětníci těchto historických událostí.

Po shromáždění na Albertově se jeho účastníci v průvodu vydali na vyšehradský Slavín k hrobu Karla Hynka Máchy, kde byla vzpomínková akce ukončena československou státní hymnou a položením květin.

Studenti v Praze i v řadě míst naší vlasti využili tohoto výročí také k diskusím o jeho aktuálním odkazu, k tříbení názorů a k aktivizaci pro uskutečňování politiky přestavby a demokratizace. Pro toto období je charakteristický stále otevřenější dialog se všemi, kterým leží na srdci perspektivy socialismu, jeho upevnění a rozvoj. Přestavba a demokratizace je neoddělitelně spjata s aktivní účastí mládeže i studentů vysokých škol. Mnohé, co je potřeba změnit, je předmětem zanícených diskusí i v těchto dnech, kdy si připomínáme odkaz 17.listopadu 1939, jednotného, protifašistického vlasteneckého vystoupení studentů českých vysokých škol.

Akci i následný průvod zneužila skupina osob, nechvalně známých z různých protispolečenských vystoupení v minulém období. Vykřikovala hesla hanobící socialistický stát, ústavní činitele a představitele strany a státu. Znovu prokázala, že jí nejde o dialog, že jí nejde o přestavbu a demokratizaci, že jí jde o destabilizaci, narušení a rozvrat společenského života. Shromáždění chtěli zneužít pro své osobní ambice i někteří známí exponenti z období společenské krize 1968/69.

Vzhledem k tomu, že pokusy o protispolečenské vystoupení pokračovaly i po skončení vzpomínkové akce, byly pořádkové jednotky nuceny přijmout opatření k zajištění klidu a pořádku.

ČTK, 17. listopadu 1989