Alternativní konference komunistických stran v Aténách

Autor: Zdeněk ©tefek <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 23. 11. 2005

V Aténách se 18. - 20. listopadu 2005 sešlo 73 komunistických a dělnických stran ze všech kontinentů na konferenci »Současné trendy kapitalismu: Ekonomický, politický a sociální dopad. Komunistická alternativa«.

Několik stran, které nemohly být přítomny, zaslalo pozdravy a psané příspěvky, které se staly součástí dokumentů konference. Tři dny konference byly tvořivou výměnou pohledů na mezinárodní situaci a zkušeností s prací v masových hnutích; bojů lidí a aktivit komunistických a dělnických stran. Účastníky byla navržena a schválena solidární stanoviska k široké oblasti mezinárodního dění.

Vystupující poukázali na soudobé fenomény a tendence v kapitalismu. Bylo poznamenáno, že imperialismus je agresivnější ve všech sférách a útočí na sociální a pracovní práva. Zkušenosti, které zde byly vyměněny, se týkaly hnutí a bojů lidí v různých podmínkách rozličných zemí a role komunistů v nich. Vystupující potvrdili aktuálnost socialismu a vyměnili si pohledy na cesty k projekci a uskutečnění tohoto cíle v 21. století.

Bylo poznamenáno, že je důležité rozvíjet aktivní politickou solidaritu a podporu mezi komunistickými a dělnickými stranami, právě tak jako všeobecně mezi lidovými hnutími, a tyto pohledy byly vyměněny v podobě možných forem společných akcí.

Účastníci vyjádřili potřebu v podobných mítincích pokračovat a znásobit je na mezinárodní a regionální úrovni a zvýraznili pozitivní efekt specifické spolupráce mezi komunistickými a dělnickými stranami v koordinaci a společné akci s širšími demokratickými, antiimperialistickými, antimonopolními a vlasteneckými silami. Byla také zmíněna důležitost kritické výměny pohledů a teoretických diskusí o otázkách socialismu dnes. Na mítinku byla navržena série iniciativ, které mohou být pozitivním krokem v dalším rozvoji solidarity a společných akcí mezi komunistickými a socialistickými stranami.

 1. Společná kampaň za propuštění pěti kubánských vlastenců, která může zahrnovat organizaci delegací poslanců, odborářů a dalších veřejných osob do vězení v Miami.
 2. Delegace mezinárodních solidárních brigád členů našich stran na Kubu a do Venezuely. Aktivní podpora všech iniciativ zaměřených proti FTAA/ALCA. Mobilizace pro vydání Carillese do Venezuely.
 3. Společná akce proti antikomunistické rezoluci v Radě Evropy. Uskutečnění společné rezoluce, podpisové kampaně a protestů v našich zemích
 4. Kampaň za aktuální platnost socialismu u příležitosti 90. výročí VŘSR v roce 2007
 5. Pro oslavy 1. máje 2006 kampaň proti chudobě, nezaměstnanosti, propouštění a liberalizaci pracovních hodin a reformě sociálních jistot a pracovních práv.
 6. Mítink komunistických učitelů z evropských zemí o dopadech kapitalistické restrukturalizace a Lisabonské strategie na vzdělání. Společná práce na bodech týkajících se šíření komunistické ideologie a hodnot mezi mladými lidmi a aspektu týkajícího se užívání internetu.
 7. Evropská kampaň proti antiteroristickým opatřením EU. Podpora aktivit KS Finska během summitu EU.
 8. Systematický monitoring perzekucí komunistických stran a dalších antiimperialistických sil, jako např. postavení KS mimo zákon na základě jména, ilegální činnost KS, monitoring útoků a uvězňování, dalších podob perzekucí a kontrol.
 9. Aktivní podpora pro širokou účast v regionálních mítincích komunistických stran, jako např. mítinků v Latinské Americe a dalších regionálních mítinků KS.
 10. Podpora Evropské iniciativy KS Portugalska - týkající se vývoje v EU, březen 2006
 11. Mítink balkánských KS a antiválečného hnutí - zaměřený proti změnám na hranicích a imperialistickým intervencím NATO, USA a EU.
 12. Kampaně proti cizím vojenským a NATO základnám. Podpora iniciativy KS Kanady ve Vancouveru, červen 2006, a dalších relevantních iniciativ.
 13. Společná solidární delegace zástupců KS do Libanonu, Sýrie, Palestiny a Izraele. Založení mezinárodního dne solidarity proti zdi v Palestině a další akce.

Čas, místo a téma příštího setkání komunistů budou rozhodnuty na setkání pracovní skupiny komunistických a dělnických stran.

Haló noviny, 23. 11. 2005, Zdeněk Štefek