Vzniká společenství nezávislých států - SSSR zaniká

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: ČSTK, Vydáno dne: 07. 12. 2005

MOSKVA 8.prosince (zpravodaj ČSTK) - Dohodu o vytvoření společenství nezávislých států, která mimo jiné konstatuje zánik někdejšího Sovětského svazu, podepsali dnes v běloruském Brestu nejvyšší představitelé Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska.

Ruský prezident Boris Jelcin, ukrajinský prezident Leonid Kravčuk a předseda běloruského parlamentu Stanislav Šuškevič hodlají o výsledcích svého víkendového rokování v pondělí informovat svazového prezidenta Michaila Gorbačova. Této schůzky se zúčastní také kazašský prezident Nursultan Nazarbajev.

Preambule dohody z Brestu konstatuje, že Svaz sovětských socialistických republik jako subjekt mezinárodního práva a geopolitická realita končí svoji existenci.

Nejvyšší představitelé tří slovanských republik někdejšího Svazu současně zdůraznili, že usilují o vybudování demokratických právních států a o rozvíjení vztahů mezi nimi na základě vzájemného uznání a respektovaní jejich suverenity, principu rovnoprávnosti a nevměšování do vnitřních záležitostí. Brestský dokument obsahuje ujištění, že další rozvíjení a upevňování přátelství a vzájemně výhodné spolupráce odpovídá životním zájmům národů zúčastněných republik a prospívá míru a bezpečnosti.

Dohoda o společenství nezávislých států má otevřený charakter a mohou se k ní připojit všichni členové někdejšího Sovětského svazu a rovněž jiné státy, které sdílejí cíle a principy tohoto dokumentu. Jako sídlo koordinačních orgánů společenství byla vybrána běloruská metropole Minsk.

V dohodě o novém společenství se mimo jiné zdůrazňuje, že zastoupené republiky potvrzují oddanost principům Charty Organizace spojených národů, helsinského Závěrečného aktu a že se zavazují dodržovat mezinárodní normy týkající se lidských práv a práv národů. Ruská federace, Ukrajina a Bělorusko hodlají svým občanům bez ohledu na jejich národnost zaručit stejná práva a svobody a zavazují se přispívat k ochraně a rozvoji kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti národnostních menšin.

Dohoda o společenství předpokládá uzavření zvláštních dohod mimo jiné v oblasti politiky, ekonomiky, kultury, vzdělávání, ochrany zdraví, vědy, obchodu a životního prostředí.

Zastoupené republiky rovněž potvrdily, že vzájemně respektují a ctí svoji územní celistvost a nedotknutelnost současných hranic, které hodlají udržovat otevřené pro svobodný pohyb obyvatelstva.

Členské státy nového společenství v zakládajícím dokumentu vyjadřují odhodlání spolupracovat při zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti, při realizaci opatření zaměřených na snížení vojenských rozpočtů a na odzbrojení. Ujišťují současně o svém úsilí likvidovat jaderné zbraně a dosáhnout úplného odzbrojení pod mezinárodní kontrolou. Zároveň hodlají navzájem ctít úsilí o získání statusu bezjaderného pásma a neutrálního státu.

Rusko, Ukrajina a Bělorusko se dohodly na zachování společného velení v rámci jednotného vojenskostrategického prostoru a rovněž na jednotné kontrole jaderných zbraní.

Republiky se rozhodly, že budou vyvíjet společnou činnost při koordinování své zahraničněpolitické aktivity, při formování a rozvíjení společného hospodářského prostoru a evropského i euroasijského trhu, v rámci celní a migrační politiky, při rozvíjení systémů dopravy a spojů, při ochraně životního prostředí, v oblasti ekologické bezpečnosti a rovněž při boji s organizovaným zločinem.

Samostatnou pozornost věnovali účastníci brestské schůzky v závěrečném dokumentu černobylské jaderné katastrofě a dohodli se, že v zájmu koordinace úsilí o odstranění následků této havárie podepíší zvláštní ujednání.

Dohoda o společenství stanoví, že od okamžiku podpisu tohoto dokumentu nelze na území zúčastněných republik uplatňovat žádné normy třetích zemí včetně bývalého Sovětského svazu. Činnost orgánů někdejšího Svazu se v této souvislosti zastavuje. Ruská federace, Ukrajina i Bělorusko zároveň ujišťují o tom, že přebírají záruky plnění všech mezinárodních závazků, které vyplývají ze smluv a dohod podepsaných SSSR.

Spolu s Borisem Jelcinem, Leonidem Kravčukem a Stanislavem Šuškevičem podepsali dohodu o společenství nezávislých států také státní tajemník Ruské federace Gennadij Burbulis a premiéři Ukrajiny a Běloruska Vitold Fokin a Vjačeslav Kebič.

ČSTK, 8. prosince 1991