K pojmu levice dnes

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 07. 12. 2005

Se zájmem jsem si přečetl dnešní článek Milana Valacha „K historickému pojmu levice“. Vyplynulo z něj, že Valachův přístup k pojmu levice je normativní. Nic proti tomu. Jen si myslím, že situace je trochu komplikovanější, to zaprvé, a zadruhé že bychom měli používat pojmy, které můžeme jako vhodné nástroje používat k analýze současného stavu společnosti.

V zásadě mohu povědět, že souhlasím se vším, co Milan Valach napsal. Problém spíš spočívá v tom, co nenapsal, resp. co podle mne v souvislosti s „levicovostí“ dostatečně nerozepsal, a to je jednoznačný postoj k sociální otázce. Nejde mi na tomto místě jen o společenskou rovnost, ale o podporu ekonomických (v češtině taktéž sociálních) požadavků méně majetných vrstev společnosti. Když to zjednoduším, historickou levici šlo podle mého názoru detekovat nejen na ose „svobody“, ale i na ose onoho „sociálna“. Jinými slovy, v tomto dvoudimenzionálním redukovaném světě se pohybovala historická levice jenom v jednom kvadrantu.

Druhý parametr totiž hraje při zařazování „exemplářů“ do herbáře politických proudů také svůj význam. Rozkol levice v minulosti i současnosti souvisí právě se skutečností, že historická levice stála na dvou pilířích, nejen na jednom.

Milan Valach má pravdu v tom, že se Adolf Hitler k levici nikdy nehlásil. Už ale nenapsal, že by se k levici nehlásila dnes ani spousta lidí liberálního (rozuměj svobodomyslného) zaměření, s nimiž mohu třeba já bez problémů řadu jejich hodnot sdílet. A oni - k jejich vlastnímu překvapení - to někdy zjišťují taky.

Ivan Sviták říkával, že fénix nové české levice vstane z popela. Zatím ale to, co se z vajíček vyklubalo, jen nemotorně plácá na zemi křídly, rozfoukává popel do stran, navzájem si vytrhává pírka a vyhazuje se z hnízda „autentické levice“.

V otázce „levicovosti“ dnes v Čechách skutečně panuje chaos. Programy stran o tom však nerozhodují. K levici se automaticky řadí ten, kdo se za levici prohlašuje, koho za ni prohlásí média nebo koho za levici označí pravice. Mimochodem - pravice je na tom terminologicky bídně taky.

Chápu Milana Valacha, z jakého důvodu má problém přiřadit ke KSČM atribut „levicová“. Pak je tu ale otázka, proč je levicovou stranou ČSSD? Protože ji tak označuje pravice? Nebo že se tak snad označuje sama?

Myslím, že je opravdu třeba vrátit se k onomu 11. září 1789. Tam prostě tvořila levice polovinu ústavodárného shromáždění. Stejně jako pravice.

Milan Neubert, 7. 12. 2005