Otevřený dopis mladým komunistům

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dopisy a petice SDS, Vydáno dne: 08. 12. 2005

Vážení soudruzi,
včera jste rozeslali dopis se žádostí o všemožnou solidaritu s KSM kvůli postupu Ministerstva vnitra. Charakterizujete stávající situaci jako pokus o kriminalizaci komunistického hnutí a jako zásadní útok na demokratická práva v naší zemi. Na základě Vaší první reakce i podle způsobu oslovení předpokládáme, že jste se dopisem obrátili na všechny složky levice.

Chápeme Vaše rozhořčení a sdílíme s Vámi přesvědčení, že výběr KSM jako cíle výzvy Ministerstva vnitra není náhodný, že je součástí antikomunistické kampaně, v níž je KSM pouze cílem zástupným. Připouštíme, že by se tento krok mohl stát vykročením k postupnému ořezávání politických práv, i když s Vaší tezí o „plíživé fašizaci české společnosti“ nesouhlasíme.

Nemáte pravdu v tom, že postup ze strany Ministerstva vnitra je bezprecedentní. Precedens existuje a SDS musí považovat z Vaší strany za amatérismus, že KSM nedokázal na tuto skutečnost reagovat stejně rychle jako Mladí sociální demokraté nebo Konzervativci. Zakrývat tuto situaci revolučním rozhodnutím o přechodu do ilegality považujeme za neodpovědné a naivní.

Obrátili jste se na celou levici, která Vás nepochybně považuje za svou, sice okrajovou, ale inspirující složku a která Vás bude podporovat, pokud Vaše chování nebude v rozporu s hlavním společným zájmem levice. Společným zájmem levice musí být nutně porážka Modré šance v parlamentních volbách 2006. Modrý pták musí dostat v červnu ptačí chřipku. Česká levice nemá absolutně zájem na tom, aby se tu opakoval vývoj v Polsku.

Spolupráce české levice je ovšem čerstvě rodící se projekt. Právě ona je skutečným cílem útoku pravice, který se soustřeďuje tu na ostřelování ČSSD, tu na dehonestaci KSČM. Pokud si představujete, že svou výzvou a peticí pomůžete levici stmelit, tak je to amatérský omyl.

Názorové spektrum jste přitom měli možnost sledovat v Parlamentu ČR při projednávání zákonů v poslední době. Jistě jste zaznamenali, jak je např. ČSSD rozpolcená ve věci lustračního zákona. Je nezodpovědné s touto skutečností nepočítat.

Většina levice, která podporuje barevnost svého názorového spektra, bude hájit i Vaše právo vyjadřovat své názory, ale nebude Vám trpět účelovou záměnu marxismu s marxismem-leninismem nebo jiné významové posuny. Levice odmítá útok na občanská práva, zejména svobodu slova a politického přesvědčení, která jsou zaručena pro všechny lidské bytosti, včetně členů občanských sdružení, a která se neodkládají v šatně před vstupem do spolkové klubovny.

Kromě vítězství levice ve volbách je dalším významným, byť druhořadým parametrem celkový poměr sil v rámci levice. Relativní úspěch KSČM rozhodne o tom, jaký bude výsledný azimut dalšího směřování české společnosti. Zmiňujete ve svém dopise Vojtěcha Filipa, který na Vašem sjezdu vyjádřil přání, aby „lidé, kteří prošli KSM, tvořili novou krev KSČM.“ Tou se ale nestanete, pokud nebudete stát na stejných ideových a demokratických pozicích, na nichž stojí sama KSČM. Navíc jsme nabyli pocit, že si negativní důsledky svého postupu neuvědomujete a že jste se naopak rozhodli přijmout svůj podíl na stupňování antikomunistické hysterie.

SDS je připravena iniciovat změnu zákona č. 83/1990 Sb. a apelovat na používání stejného metru na všechna mládežnická politizující sdružení. Od Vás pak očekává, že využijete právní pomoci, které se Vám nepochybně může dostat od KSČM, a že se zasloužíte o zklidnění politické situace.

Se soudružským pozdravem

Předsednictvo Celostátního výboru Strany demokratického socialismu, 8. prosince 2005